W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Galerie Informacje Materiały video

Opłatek Noworoczny TMZM 2019 [FOTO, VIDEO]

19.01.2019 r. w klubie KLEKS  Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Zarząd TMZM zorganizował doroczny Opłatek Noworoczny dla członków oraz sympatyków Towarzystwa.

Licznie zebranych  uczestników spotkania przywitał pięknymi kolędami, okolicznościowym monologiem oraz wierszami zespół „SENIOR SHOW” z zaprzyjaźnionego z TMZM MUTW (w składzie:  Anna Paprocka, Maria Sowińska, Celina Lipa, Elżbieta Plata), wprowadzając świąteczny, uroczysty klimat opłatkowego spotkania.

Część duszpasterską opłatkowego spotkania poprowadził ks. Prałat Kazimierz Czesak, po czym zebrani przełamali się tradycyjnie opłatkiem. O serwis świątecznego  opłatkowego poczęstunku zadbała obsługa gastronomiczna z Zespołu Szkół Technicznych.

Podczas przyjęcia , muzycznie towarzyszył uczestnikom Opłatka, śpiewając piękne polskie i zagraniczne kolędy zespół „Łódź Piotrowa” pod kierunkiem Jana Robaka- założyciela zespołu – członka MGL „SŁOWO”.

W trakcie spotkania głos zabrał prezes Zarządu TMZM- Janusz Chojecki, który podziękował uczestnikom za tak liczną obecność( w spotkaniu wzięło udział blisko 80 osób).

Podzielił się także z uczestnikami bardzo dobrymi wynikami jakie osiągnęło TMZM  zarówno w roku 2018, jak też w czasie całej 4-letniej kadencji obecnych statutowych władz Towarzystwa, a także podziękował wszystkim partnerom samorządowym, instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym, sponsorom, darczyńcom, reklamodawcom z sektora prywatnego za wspieranie licznych zadań publicznych realizowanych przez Towarzystwo, wymieniając najważniejsze z nich.

Szczególne podziękowanie prezes  Chojecki złożył obecnym na spotkaniu: Poseł na Sejm RP- Pani Krystynie Skowrońskiej, Przewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Markowi Paprockiemu,  obecnym na spotkaniu byłym i obecnym Radnym Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej, Naczelnikowi Wydziału Spraw Społęcznych i Zdrowia Urzędu Miasta Mielec- Pani Agacie Ćwięce, przedstawicielom   instytucji publicznych współpracujących z TMZM: Pani Joannie Kruszyńskiej –Dyrektor SCK, Pani Jolancie Strycharz- Dyrektor MBP, Panu dr. J. Skrzypczakowi – Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Mielcu,  Panu Nadleśniczemu Hubertowi Sobiczewskiemu z zaprzyjaźnionego z TMZM Nadleśnictwa Mielec , przedstawicielom  organizacji pozarządowych: Panu Józefowi Smacznemu- Przewodniczącemu Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego , Pani Prezes Elżbiecie Kwiatkowskiej z MUTW,  Przewodniczącej Rady Seniorów przy Prezydencie miasta Mielca- Pani Stanisławie Rzeźnik; Pani Prezes Józefie Krzak ze Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”, Wiceprezesowi  SPPLOT- PROMLOT – Panu Witowi Błaszczakowi, Przewodniczącemu SIMP O/PZL Mielec – dr. hab. Włodzimierzowi Adamskiemu, Wicedyrektorowi ZST- Panu Bogdanowi  Tomeckiemu, dziękując mu za udostępnienie opłatkowego  obiektu , Dyrektorowi PSM I i II stopnia w Mielcu- Panu Ryszardowi Kuskowi.

Szczególne podziękowania prezes Chojecki złożył obecnym na spotkaniu właścicielom oraz Dyrektorom Zarządzającym Grupy Firm ANKOL, a także Panu Janowi Madejczykowi – właścicielowi  Firmy GRAWERSTWO. Wspomniał też o życzeniach noworocznych przekazanych przez wielu innych darczyńców i reklamodawców, spośród nich wymienił m.in. Prezesa Zarządu Firmy EUROTECH- Pana Janusza Michalcewicza  oraz Dyrektora Mieleckiego Oddziału ARP- Pana Krzysztofa Ślęzaka.

Prezes podziękował bardzo serdecznie  za obecność byłemu długoletniemu prezesowi TMZM- Członkowi Honorowemu TMZM- Panu Jerzemu Kazanie, postaci niezwykle zasłużonej dla TMZM oraz dla Mieleckiej Ziemi, a także  byłym wiceprezesom TMZM (aktualnie honorowemu Prezesowi KML –inż. Józefowi Roguzowi, postaci niezwykle zasłużonej dla mieleckiego i polskiego lotnictwa, a także zasłużonemu dla TMZM – byłemu Wiceprezesowi TMZM- Panu dr. Jackowi Krzysztofikowi).

Słowa podziękowania skierował także do Pań: Magdaleny Winiarz i Marty Pluty- nauczycielek gastronomii w ZST. Koordynator zorganizowanego spotkania opłatkowego z ramienia Zarządu Towarzystwa – wiceprezes Zarządu- Zbigniew Wicherski podziękował ww. Nauczycielkom, a także uczniom,  za nieocenioną pomoc w przygotowaniu wielu wspaniałych wigilijnych potraw i obsługi podczas spotkania.

Słowa podziękowania prezes Chojecki skierował do obecnych na spotkaniu przedstawicieli lokalnych mediów.  

W zakończeniu swojego krótkiego wystąpienia prezes podkreślił, iż Zarząd obecnej kadencji dał z siebie bardzo wiele, stworzył solidne fundamenty dla dalszego rozwoju TMZM i utrwalania jego pozytywnego wizerunku nie tylko w mieleckim środowisku, ale także poprzez aktywne promowanie  TMZM na Podkarpaciu, w kraju oraz za granicą. Prezes Zarządu Towarzystwa powiedział: „ Przekażemy Towarzystwo nowo wybranym władzom Towarzystwa  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 16 marca 2019 r. w  bardzo dobrym stanie, nie tylko ekonomicznym, ale także o wysokim prestiżu i uznaniu w Mielcu, Powiecie Mieleckim, Województwie Podkarpackim, z promocją Towarzystwa docierającą do innych miast w kraju oraz za granicę.”

Mielec, 13.01.2019

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Wojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa w Boksie [FOTO]

Wiadomości Mielec

ZSB obchodziło jubileusz istnienia [FOTO]

Wiadomości Mielec

Policjanci w roli taksówki?

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa