W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

SDK – XXII edycja konkursu recytatorskiego „Teatr Jednego Wiersza”

Już po raz dwudziesty drugi w Spółdzielczym Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu  odbędzie się konkurs recytatorski „Teatr Jednego Wiersza”.

Ta impreza z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. W ubiegłorocznej edycji  w rywalizacji wzięła udział rekordowa liczba osób, które to osoby w prezentacjach solowych czy zespołowych prezentowały swoje umiejętności sceniczne. Dzieci i młodzież chętnie biorą w tym konkursie udział, gdyż daje on możliwość uczestnikom zaprezentowania swych umiejętności aktorskich.

Do udziału w rywalizacji zgłaszają się dzieci i młodzież przygotowywane do występu przez nauczycieli w szkołach, jak również  – co nas organizatorów bardzo cieszy – wykonawcy, którzy do konkursu przygotowywują się sami w domu. Było również kilka instytucji spoza naszego miasta, które zgłosiły swoje zespoły do  udziału w konkursie. Dwie kategorie wiekowe: dzieci klas I – III szkoły podstawowej, dzieci z IV – VIII klasy szkoły, sprawiają że rywalizacja jest sprawiedliwsza a reguły całego konkursu bardziej przejrzyste.    Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Ten cykliczny konkurs na stałe wpisał się w kalendarz naszych imprez, jest organizowany z myślą o dzieciach i młodzieży uzdolnionej recytatorsko Do udziału w tegorocznej edycji zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił na scenie i poddać się jednocześnie ocenie komisji konkursowej – młodzież z mieleckich, powiatowych szkół podstawowych, i wszelakich placówek kulturalnych czy oświatowych.

W tym roku konkurs odbędzie się 26 kwietnia – piątek – o godzinie 11: 00  w SDK przy ul Kusocińskiego 13A. Na zgłoszenia wykonawców czekamy do czwartku 18 kwietnia do godziny 14: 00 .

Serdecznie zapraszamy. Na  najlepszych czekają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.

R E G U L A M I N

Konkursu Recytatorskiego pn.:

„TEATR JEDNEGO WIERSZA”

 1. Postanowienia ogólne

Konkurs przeprowadzony będzie wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miasta Mielca i okolic.

Miejsce konkursu: Spółdzielczy Dom Kultury MSM, ul. Kusocińskiego 13 A ,

Data: 26 kwietnia / piątek  / godzina 10: 30

Organizatorem i głównym sponsorem konkursu jest Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu.

 1. Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • wyrabianie potrzeby obcowania z poezją
 • rozwijanie wrażliwości na poezję i jej piękno
 • aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich dokonań
 • rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich
 • zachęcanie do występów na scenie
 1. Uczestnicy konkursu
 • uczestnikami konkursu są dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej.
 • jedna instytucja może zgłosić maksymalnie 4 uczestników

4. Repertuar (wymagania konkursowe)

 • uczestnik konkursu powinien dokonać wyboru wiersza lub fragmentu prozy (wybór zależy od jego zainteresowań i możliwości)
 • przygotować recytację jednego utworu (do 3 minut)   
 • zespoły (do 3 osób) prezentują jeden wiersz (do 3 minut) lub małą formę teatralną (do 7 minut)

/ Czas trwania indywidualnych występów może ulec zmianie w związku z ilością zgłoszonych kandydatów /.

5. Termin zgłoszenia do konkursu:

Wypełnioną kartę zgłoszenia / załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do Regulaminu / należy składać do dnia 18. 04. 2019 w sekretariacie Spółdzielczego Domu Kultury w Mielcu, przy ul. Kusocińskiego 13A. W przypadku występu uczniów szkoły lub przedstawiciel innych placówek oświaty karta zgłoszeniowa musi być opieczętowana pieczątką szkoły i podpisana przez opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie uczestnika do występu.

6. Kryteria oceny                                                                                                                                                     

 • pamięciowe opanowanie treści utworu
 • interpretacja utworu
 • poprawność dykcji
 • ogólny wyraz artystyczny (m.in. uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

7. Wybór zwycięscy.

Komisja w trzyosobowym składzie dokona oceny poszczególnych recytacji i wyłoni laureatów konkursu.

Komisja przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach:

 1. kategoria – szkoły podstawowe, klasa I – III
 2. kategoria  – szkoły podstawowe, klasa IV – VIII

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu po zakończeniu obrad komisji konkursu.

UWAGA.

 • Dane personalne jak również wizerunek  uczestników i laureatów konkursu mogą być podane przez organizatorów do publicznej wiadomości.
 • Wszelkie informacje udzielane będą w SDK pod nr. Tel. 17 585 53 42 od poniedziałku do piątku w godzinach 12: 00  – 18: 00 .
 • Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.


e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa