W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie

Jubileusz wyjątkowej placówki w Pniu [FOTO]

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu świętowała 10-lecie istnienia. Jubileuszowe życzenia przekazał jej twórcom i podopiecznym starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Świętowanie okrągłego jubileuszu szkoły przypadło na czwartek, 19 września. Udział w wydarzeniu wzięło zarówno siedemnastu uczniów placówki wraz z rodzicami i opiekunami, jak również 30 dotychczasowych absolwentów szkoły. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znalazł się także Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, który gratulacje z okazji okrągłego jubileuszu placówki złożył na ręce Dyrektor NSPDP w Pniu Magdaleny Sikory oraz Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Gmina” Anny Krasoń.

 Inicjatywa utworzenia i prowadzenia szkoły przysposabiającej do pracy jest niezwykle cenna. Jestem przekonany, że dzisięcioletnia działalność placówki zapewniła wszystkim uczniom liczne możliwości rozwoju, posłużyła ich społecznej integracji oraz zwiększeniu życiowej samodzielności – podkreślał starosta Stanisław Lonczak.

To właśnie właściwe przygotowanie podopiecznych do uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego jest podstawowym celem starań twórców, dyrekcji i kadry pedagogicznej Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pniu. Realizacja założonych celów jest możliwa dzięki codziennej, bardzo zróżniocowanej pracy z podopiecznymi. – U nas nie ma nudy. Działamy na wielu polach, organizując praktyki w naszych pracowniach, konkursy muzyczne, taneczne, teatralne i patriotyczne, a także liczne wyjazdy. Możemy śmiało powiedzieć, że przejechaliśmy pół Polski: od Zamościa, przez Sandomierz, Bieszczady, Kraków, Zakopane, Ojców, Bałtów, Inwałd, Częstochowę, Wrocław aż do Jeleniej Góry – podkreślają prowadzący szkołę.

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu jest placówką należącą do Stowarzyszenia „Nasza Gmina”. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami, od ukończenia gimnazjum specjalnego do 24 r.ż. Placówka prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy w zakresie gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, zajęć modelarskich oraz rękodzieła artystycznego. W szkole prowadzone są również zajęcia z funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne oraz zajęcia sportowe, muzyczne i taneczne. Dodatkowo uczniowie objęci są opieką lekarską oraz specjalistyczną; biorą udział w zajęciach z rehabilitantem, psychologiem, neurologopedą, dogoterapeutą, hipoterapeutą i oligofrenopedagogiem.


Zdjęcia: Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu / Szczepan Marek Fotografia

Zobacz też...