W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie

100 dni Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego [FOTO]

W dniu 19 listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Jacek Wiśniewski, wybrany w drugiej turze wyborów samorządowych na Prezydenta Miasta Mielca złożył uroczyste ślubowanie. Pod koniec lutego 2019 roku mija symboliczne 100 dni sprawowania przez niego tej funkcji.

– Pierwsze 100 dni to dopiero początek mojej pięcioletniej kadencji, podczas której zamierzam wywiązać się z programu wyborczego, aby nie zawieść wyborców, którzy na mnie głosowali, jak również przekonać pozostałych mieszkańców do moich działań. Zawsze ceniłem sobie pracę z ludźmi, lubiłem nowe wyzwania, sprawy do rozwiązania. Dziś mogę stwierdzić że praca na stanowisku prezydenta miasta  jest bardzo wymagająca i mocno absorbująca, daje jednak realne możliwości do działania – powiedział Jacek Wiśniewski, który od pierwszych dni pracy w mieleckim magistracie musiał się zmierzyć z rozwiązywaniem najważniejszych problemów mieszkańców. Takim jest np. deficyt miejsc w publicznych przedszkolach.

Dlatego jedną z pierwszych decyzji Prezydenta było szybkie rozpoczęcie budowy nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 20 na osiedlu Smoczka. Równolegle prowadzone były różnorakie działania związane z poprawą jakości powietrza. To dla mieleckiego samorządu sprawa priorytetowa, dlatego już pod koniec grudnia ubiegłego roku  przystąpiono do instalacji na publicznych budynkach tablic informacyjnych dla mieszkańców, pokazujących na bieżąco stan jakości powietrza i stopień jego zanieczyszczenia w kilku wybranych punktach naszego miasta. Jednocześnie dyrekcje żłobków, przedszkoli i szkół zostały zobowiązane do informowania wychowawców i nauczycieli o jakości powietrza w czasie zajęć na podstawie wdrożonej aplikacji i systemu sensorów Airly.

Kolejnym działaniem dotyczącymi poprawy jakości powietrza było skierowanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o kontrolę trzech firm znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, a także wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wprowadzenie dodatkowych pomiarów  w odniesieniu do podmiotów mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 19 lutego wznowił pracę „Zespół roboczy do spraw jakości powietrza w gminie Mielec i powiecie mieleckim” powołany przez Prezydenta Jacka Wiśniewskiego.

Istotną sprawą okazują się też prowadzone działania informacyjne, prewencyjne i wychowawcze jakimi są m.in.:

– aktywne promowanie rządowego Programu Czyste Powietrze, umożliwiającego dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych, a także dofinansowania do wymiany starych wysokoemisyjnych kotłów grzewczych;

– prowadzenie akcji informacyjnych poprzez szkolenia dla dyrektorów szkół placówek oświatowych;

– szkolenia dla mieszkańców w zakresie palenia w piecach węglowych systemem „od góry”;

– przeprowadzenie pilotażowego programu zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków z terenu Gminy.

Pierwsze 100 dni sprawowania funkcji przez Prezydenta Jacka Wiśniewskiego to kontynuacja tradycji zapoczątkowanej w naszym mieście przez śp. prezydent Mielca Daniela Kozdębę – organizacji ,,Miejskiej Wigilii dla Samotnych”, a także  organizacja „Miejskich Walentynek”, które tym razem odbyły się w Kinie Galaktyka.

Jeszcze pod koniec grudnia ubiegłego roku ponownie zostało uruchomione sezonowe lodowisko przy ulicy Kusocińskiego, a w ostatnich dniach doszło do wdrożenia nowego rozkładu jazdy MKS i nowego układu linii komunikacji publicznej w naszym mieście.

Mając na uwadze istotną sprawę jaką jest dla prezydenta poprawa komunikacji z mieszkańcami, w tym krótkim okresie czasu sprawowania urzędu odbyło się kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami miasta, stowarzyszeniami, radami osiedla i różnymi grupami działającymi na terenie miasta.

– Problemów jest wiele, od tych drobnych, które przysłowiowo można zrealizować „od ręki” i tych, które wymagają więcej czasu lub nakładów finansowych. Dialog z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważny, dlatego na przełomie marca i kwietnia br. planuję rozpoczęcie cyklicznych spotkań z mieszkańcami na ich osiedlach – powiedział prezydent.

Edward Tabor

Zobacz też...