W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

100 tys. zł na zabytki na terenie Powiatu Mieleckiego

Zarząd Powiatu Mieleckiego zaproponował  przyznanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wiele zatem wskazuje na to, że w 2016 r. zostanie przekazane 100 tys. zł na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach na terenie Powiatu Mieleckiego na 2016 r.

 – Zabytki są naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy o nie dbać. Początkowo kwota przeznaczona na ich cele miała być mniejsza, jednak zarząd zdecydował o jej zwiększeniu. 100 tys. zł  zostało racjonalnie podzielone na te zabytki, na które został złożony akces, a które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję do spraw oceny wniosków i omówione za posiedzeniu zarządu powiatu.

Na najbliższej sesji, projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady Rady – powiedział starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła.

 

okko

 

 

 

122365387

 

872730418

 

1140529943

 

Zobacz też...