W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

20 lat Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu

W dniu 15 grudnia 2018 r. w Rożniatach odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu połączone ze spotkaniem opłatkowym. 

Posiedzenie poprzedziła uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym w Padwi Narodowej odprawiona w intencji strażaków powiatu mieleckiego oraz w intencji  długoletniego Wójta Gminy Padew Narodowa Śp. Kazimierza Popiołka, jednego z wnioskodawców powołania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu. Mszę koncelebrowali ks. Janusz Filarowski – Kapelan Gminny   Strażaków, ks. Waldemar Ciosek – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej i  ks. Janusz Michalik. We mszy św. uczestniczył również Ks. Andrzej Rams.

Na posiedzenie przybyli m.in. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jan Tarapata, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego – mł bryg. Andrzej Marczenia, Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław  Lonczak, Radni Powiatu Mieleckiego: Stefan Rysak, Kacper Głaz, Z-ca Komendanta PSP w Mielcu – st.kpt. Łukasz  Kapinos,  Komendant Powiatowy Policji – nadkom. Jacek Juwa, burmistrzowie i wójtowie, samorządowcy z powiatu mieleckiego, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Mielcu, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej, przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu mieleckiego.

Otwarcia posiedzenia dokonał Druh Franciszek Augustyn – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, który podsumował całoroczną działalność Zarządu jednocześnie dziękując za wsparcie, pomoc w realizacji projektów na rzecz rozwoju jednostek OSP i szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.  Podkreślił, że w m-cu grudniu 2018 r. przypada 20 rocznica istnienia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, a pierwsze posiedzenie tego Zarządu odbyło się właśnie na terenie gminy Padew Narodowa.

Podczas posiedzenia nastąpiło nadanie odznaczeń strażackich.  Złoty Znak Związku otrzymali:  Jan Myjak, Stefan Rysaka i Janusz Bik. Medalem  Honorowym im. B. Chomicza uhonorowano  Stanisława Lesia. Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono: Justynę Michalak, Sylwię Blicharz,  Waldemara Szyszkę i Ryszarda Pałeczkę.  

Następnie Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej  druh Janusz Bik wraz z  Wójtem Gminy – Robertem Plutą i Komendantem Gminnym ZOSP w Padwi Narodowej – Piotrem Kędziorem z okazji tak pięknego jubileuszu złożyli na ręce druha Franciszka Augustyna podziękowania za wieloletnią owocną pracę na rzecz OSP. 

W dalszej części spotkania przemówienia wygłosili zaproszeni goście, którzy odnosili się  z szacunkiem do służby jaką pełnią druhowie strażacy oraz ogromnego  zaangażowania i pracy Franciszka Augustyna  – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  na rzecz OSP w powiecie mieleckim. Były życzenia, upominki  i gratulacje.

Po zakończeniu posiedzenia, rozpoczęło się spotkanie opłatkowe, gdzie po modlitwie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem życząc sobie wszystkiego najlepszego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.  O tradycyjne wigilijne potrawy na ten wieczór zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rożniatach. Ozdobą spotkania były kolędy wykonane przez kapelę ludową  „Padwianie”

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości