Slider

Monthly Archives: Sierpień 2016

Mieleckie Narodowe Czytanie A.D. 2016 –,, Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – 3 września, sobota, godz.  10.30, plac przy Górce Cyranowskiej.

Narodowe czytanie Sienkiewicza na Górce Cyranowskiej

Pierwsza sobota września upłynie w atmosferze wybitnej sienkiewiczowskiej powieści „Quo vadis” wybranej w głosowaniu czytelników jako lekturę na dzień Narodowego Czytania.  Wybór ten jest  tym bardziej uzasadniony, że trwa Rok Henryka Sienkiewicza.

 


  

Powiat Mielecki zrealizował inwestycję związaną z poprawą bezpieczeństwa na osiedlu Mościska.

Starostwo Powiatowe w Mielcu odpowiadając na potrzeby mieszkańców osiedla Mościska zdecydowało o zamontowaniu sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych na ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Rudnik i ul. Pogodną.

– W Mościskach każdego dnia z przejścia korzysta wielu mieszkańców w tym dzieci, dlatego zleciliśmy montaż sygnalizacji świetlej. Ponadto przed przejściem dla pieszych pojawiły  się poprzeczne pasy zwalniające – mówi starosta Zbigniew Tymuła. 

 


  

Tronos niepokojąco pięknie

Przedostatni koncert tegorocznego festiwalu muzycznego w naszym mieście wybrzmiał w kościele pw. Ducha św. na os. Lotników.  Kilkunastoosobowy Chór Rumuńskiej Katedry Patriarchalnej  z Bukaresztu przez ponad godzinę śpiewał muzykę bizantyjską. Ten koncert muzyki niezwykłej, nieznanej, wziętej jakby żywcem ze średniowiecznych manuskryptów, przywodzącej na myśl prastare, odcięte od świata klasztory, nie był w odbiorze łatwy.

 


  

Podsumowania Światowych Dni Młodzieży

Minął czas intensywnej pracy ratowniczej na Światowych Dniach Młodzieży, a nadszedł okres podsumowań, ale także gestów uznania ze strony dyrekcji stacji pogotowia ratunkowego w Mielcu skierowanych w stronę ratowników, którzy na tej międzynarodowej ogromnej imprezie podjęli się wymagającego zadania. Paweł Pazdan, dyrektor stacji pogotowia i Wojciech Burkot, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, spotkali się by podziękować  ratownikom, którzy na Światowe Dni Młodzieży pojechali do ciężkiej pracy.

 


  

Spotkanie sympatyków lotnictwa rozpoczęło się  odegraniem Hymnu Lotników, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów z Lotniczej Rodziny,  którzy odeszli  w ciągu ostatniego roku po V-tym Spotkaniu Lotniczych Pokoleń.

Lotnicze  Spotkanie Pokoleń w tym roku przypada w przeddzień Święta Lotnictwa obchodzonego w tym roku w dniu 28 sierpnia dla uczczenia rocznicy zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w największych przedwojennych międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 r. w Berlinie.

 


  

9 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mielecki odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Uroczyste wręczenie aktów mianowania odbyło się 29 sierpnia w Starostwie Powiatowym.

Zanim nauczyciele odebrali z rąk starosty Zbigniewa Tymuły i wicestarosty Marii Napieracz akty mianowania, złożyli rotę ślubowania o treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

 


  

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Opracowywany Program będzie stanowił podstawę współpracy miasta Mielca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


  

Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie 31-letni mieszkaniec gminy Tuszów Narodowy. Mężczyzna podejrzany jest o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną, uszkodzenie mienia, groźby i inne przestępstwa. Zatrzymany przez policjantów częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów.

W ostatnich dniach mieleccy policjanci pracowali nad postępowaniem dotyczącym przestępstw popełnionych przez 31-letniego mieszkańca gminy Tuszów Narodowy. Mężczyzna od kilku miesięcy znęcał się nad członkami rodziny.

 


  

Powiat Mielecki włączył się w program Dożynek 2016 pod Patronatem Narodowym Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda objął Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi, organizowanymi w całym kraju. Głowa państwa tym samym patronować będzie uroczystościom dożynkowym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

W liście, wystosowanym do organizatorów i uczestników uroczystości dożynkowych, prezydent napisał: „Z okazji święta plonów składam polskim rolnikom wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za całoroczny, codzienny trud. Jako Prezydent Rzeczypospolitej chcę podkreślić znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej oraz bezpieczeństwa naszego państwa i społeczeństwa.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider