W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje Kultura i nauka

Absolutorium dla Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za rok 2020 [FOTO]

Relacja z przebiegu Walnego Sprawozdawczego Zebrania  Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w dniu 26.06.2021

Walne Zebranie otworzył prezes Zarządu Janusz Chojecki, który poprosił Zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć członków Towarzystwa, a także sponsorów i darczyńców, którzy odeszli  do czasu odbycia Walnego Zebrania, po czym  przywitał  licznie przybyłych członków Towarzystwa, a także zaproszonych gości, a wśród nich  Józefa Smacznego – Przewodniczącego FOPPMP, członka Rady Powiatu Mieleckiego.

Po wyłonieniu w drodze głosowania Przewodniczego Obrad – Józefa Witka, Sekretarza Zebrania- Jolantę Strycharz oraz Komisji Uchwał i Wniosków, sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2020  przedłożył w imieniu Zarządu jego prezes – Janusz Chojecki.  Towarzystwo w okresie ubiegłego trudnego pandemicznego roku zrealizowało większość zadań ujętych w budżecie pomimo poważnych obostrzeń epidemicznych. Dobre wyniki zaprezentowane przez prezesa Janusza Chojeckiego potwierdził  w swoim sprawozdaniu Członek Komisji Rewizyjnej – Janusz Hołdan. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedłożyła jego Przewodnicząca Jolanta Strycharz.

Następnie głosowany był wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

Następnie prezes Janusz Chojecki zaprezentował Prowizorium Budżetowe TMZM na rok 2021, które Walne Zebranie zatwierdziło jednogłośnie. Prezes Chojecki omówił główne wydarzenia, jakie realizowane będą w br., akcentując obchody przypadające w tym roku jubileuszy: 40-lecia Klubu Środowisk Twórczych, 15-lecia Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO oraz 15-lecie Klubu Miłośników Lotnictwa. Wypowiedź prezesa Chojeckiego uzupełniali w tym punkcie Jadwiga Klaus- prezes KŚT oraz Aleksandra Piguła- prezes MGL SŁOWO.

Z kolei prezes Janusz Chojecki odczytał  i wręczył  swoje podziękowania dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych członków Zarządu Towarzystwa w roku 2020. Otrzymali je: Teresa Orczykowska- wiceprezes Zarządu; Zbigniew Wicherski-wiceprezes Zarządu, Jadwiga Klaus- członek Zarządu/prezes KŚT, Aleksandra Piguła- członek Zarządu/prezes MGL SŁOWO.

W kolejnym punkcie porządku obrad prezes Janusz Chojecki wręczył legitymacje członkowskie i odznaki TMZM nowoprzyjętym członkom Towarzystwa.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego TMZM. W miejsce zmarłych Stanisława Czarneckiego oraz Renaty Misiąg Walne Zebranie wybrało odpowiednio Ryszarda Niedzielskiego oraz Rafała Misiąga.

W dyskusji w zakończeniu Walnego Zebrania głos zabierali: Józef Smaczny oraz Józef Witek, którzy bardzo wysoko ocenili wyniki uzyskane przez TMZM w roku 2021 oraz złożyli życzenia realizacji zadań i zamierzeń założonych w budżecie na rok 2021. Podziękowali Zarządowi za bardzo  kompetentnie przygotowane Walne Zebranie, co pozwoliło na wyjątkowo sprawne jego przeprowadzenie.

W kolejnym punkcie obrad, Walne Zebranie zatwierdziło wnioski oraz uchwały przedłożone przez Komisję Uchwał i Wniosków działającą w składzie: Zbigniew Wicherski- przewodniczący, Teresa Orczykowska- członek, Ewa Salamaga- członek, po czym Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa