W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje Materiały video Przestępstwa, skandale, afery

Aeroklub Mielecki przedmiotem sporu [FOTO, VIDEO]

W piątek 21 kwietnia na terenach zielonych MOSiR odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Stowarzyszenia Nasz Mielec dotycząca sytuacji Mieleckiego Aeroklubu oraz inicjatywy Stowarzyszenia w sprawie nadanie nazwy stadionu miejskiego im Edwarda Kazimierskiego.

Zarząd stowarzyszenia złożyli wniosek do prezydenta o niezwłoczne odwołanie zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu. Przyczyną decyzji ma być wypowiedzenie przez MARR umowy najmu siedziby Aeroklubowi Mieleckiemu przy ulicy Lotniskowej.

Wobec zaistniałej sytuacji Zarządu ARR MARR S.A. przekazał nam oświadczenie.

Stanowisko Zarządu ARR MARR S.A. wobec informacji przedstawionych na konferencji prasowej Radnych klubu „Nasz Mielec” w sprawie rozwiązania umowy najmu z Aeroklubem

W odpowiedzi na informacje przekazane podczas konferencji prasowej w dniu 21.04.2023 r. zorganizowanej przez Radnych Klubu “Nasz Mielec” przekazujemy następujące stanowisko. Rozwiązanie umowy najmu z Aeroklubem Mieleckim im. Braci Działowskich nastąpiło w oparciu o procedurę określoną w umowie najmu z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.
Stowarzyszenie Nasz Mielec nie jest stroną umowy najmu, nie jest także podmiotem wskazanym przez Najemcę do reprezentowania jego interesów, dlatego zgodnie z obowiązującym prawem nie możemy udzielić Radnym szczegółowej informacji dotyczącej zaistniałej sytuacji, bez zgody drugiej strony, gdyż wiążą nas zasady zachowania poufności wynikające z relacji handlowych oraz chęć dbania o dobra chronione prawem tak Aeroklubu, jak i Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
Umowę najmu rozwiązano w oparciu o podstawę prawną zawartą w umowie, która wiązała
strony od dnia 01.05.2012 r.
Długi okres wypowiedzenia umowy daje stronom możliwość uzgodnienia dalszych warunków współpracy oraz zapisów zabezpieczających obydwie strony w zakresie prawidłowego wykonywania Umowy.
Z uwagi na stosowane standardy nie przekazujemy do przestrzeni publicznej szczegółów
umów z najemcami.
Ze względu na to, że temat został przedstawiony w przestrzeni medialnej, stosowne wyjaśnienia oraz okoliczności rozwiązania umowy najmu zostaną przekazane w formie pisemnej na ręce Prezydenta Miasta Mielca.
Podczas konferencji Radnych Klubu Nasz Mielec poinformowano o umowie zawartej między Gminą Miejską Mielec, ARP S.A. a spółką Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., która nakładała na Agencję rzekome zobowiązania względem Aeroklubu. Informujemy, iż umowa taka nie jest nam znana.
W posiadaniu Agencji jest tylko Umowa najmu pomiędzy Aeroklubem Mieleckim im Braci Działowskich a Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. która normuje wzajemne zobowiązania i na którą Agencja się powołała wypowiadając najem.
Jednocześnie ze względu na wagę sprawy liczymy na wypracowanie procedury pozwalającej na zaangażowanie Radnych w działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. a Aeroklubem Mieleckim. Zarządowi Agencji w okresie wypowiedzenia umowy zależy przede wszystkim na uporządkowaniu, wyjaśnieniu oraz uregulowaniu dalszego użytkowania hali wielofunkcyjnej przy ul. Lotniskowej przez Aeroklub na warunkach uwzględniających uzasadnione interesy obydwu Stron, nie zaś
na zakończeniu współpracy z tym podmiotem.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Nowa nazwa dla Basenów Odkrytych – konkurs

Wiadomości Mielec

W Radomyślu Wielkim recytowali Brzechwę

Wiadomości Mielec

Festiwal Pieśni Maryjnych [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa