W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie z województwem podkarpackim [FOTO]

W Rzeszowie odbyła się konferencja pn.: „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”, podczas której doszło do podpisania Porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. wzmacnia współpracę z województwem podkarpackim.

Sygnatariusze intensyfikują działania na rzecz rozwoju regionu, m.in. poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadania, jakie stoją przed Agencją Rozwoju Przemysłu, mają kilka wymiarów. Działamy zarówno na poziomie ogólnokrajowym, ale również lokalnym. Na Podkarpaciu jesteśmy obecni od ponad
dwudziestu lat. Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zarządzamy obszarami inwestycyjnymi w ramach dwóch stref: mieleckiej i tarnobrzeskiej.

Bez dobrej współpracy z samorządami od szczebla gminnego do wojewódzkiego ciężko byłoby nam w pełni odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania inwestorów. Dzisiaj stawiamy kolejny krok w naszych relacjach. Na mocy porozumienia z województwem będziemy promować możliwości inwestycyjne Podkarpacia.
Jestem przekonany, że obie strony skorzystają na tej współpracy – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Porozumienie zakłada współpracę w zakresie m.in.: promocji możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim, pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz gromadzenia
i udostępniania inwestorom informacji gospodarczych o regionie podkarpackim i dostępnych terenach inwestycyjnych na terenie województwa.


Strony podpisały porozumienie podczas konferencji „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Sygnatariuszami porozumienia byli: Ewa
Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Adam Kuśnierz, Dyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu i Krzysztof Ślęzak, Dyrektor ARP S.A.
Oddział w Mielcu.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi:
Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

Po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
zarządza również obszarem obejmującym tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego oraz części Mazowsza w ramach ustawy „Polska Strefa Inwestycji”.

Zobacz też...