W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Aktywne ferie dla setek dzieci

 Niemal wszystkie szkoły z terenu gminy Radomyśl Wielki, przy wsparciu finansowym magistratu, przygotowały dla swych uczniów ciekawą ofertę aktywnych zajęć feryjnych.

Zorganizowane w tym roku zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły, że młodzież szkolna mogła aktywnie spędzić czas oraz rozwijać swoje zainteresowania. Uczniowie wspaniale spędzili wolne dni między innymi wyjeżdżając poza swoje rodzinne miejscowości: do Mielca, Rzeszowa, Dębicy, Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej czy Bochni.

Byli w kopalni soli, na lodowiskach, na basenach, w kinach, mieli do dyspozycji sale zabaw Kulkoland, w których dostępne były dla nich atrakcje, tak przygotowane, aby rozwijały sprawność i koordynację oraz orientację w przestrzeni. Mali i duzi, bawiąc się w labiryntach przygód uczyli się pokonywać słabości, a pokonując kolejne przeszkody budowali swoją odwagę. Zajęcia feryjne odbywały się także w szkołach; były gry i zabawy, turnieje sportowe oraz zajęcia plastyczno-techniczne.

Czas ferii był też okazją do przeprowadzenia działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pedagodzy przeprowadzili pogadanki z uczniami na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków i środków odurzających zarówno odnoście własnego zdrowia, jak i szkód społecznych.

Zajęcia feryjne zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu władz gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Ucz SP Zdziarzec

 

Zobacz też...