W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Badania PET-TK w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie [FOTO]

Już 7 i 8 lutego 2022 roku w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (KSW), pierwsi pacjenci zostaną przebadani nowoczesnym urządzeniem PET-TK. Od dzisiaj rusza rejestracja pacjenta. 

Badanie PET-TK – pozytonowa tomografia emisyjna połączona z tomografią komputerową – to innowacyjna metoda diagnostyki obrazowej, która pozwala na wykonanie szybkiego, bezbolesnego i bezpiecznego badania ciała pacjenta. Przed badaniem pacjent otrzymuje dożylnie preparat zwany radiofarmaceutykiem, najczęściej jest to fluorodeoksyglukoza – FDG znakowana F18. Izotop promieniotwórczy fluoru zawarty w tym preparacie charakteryzuje się krótkim czasem połowicznego rozpadu dzięki czemu dawka promieniowania jest bezpieczna dla pacjenta.

Metabolizm fluorodeoksyglukozy jest identyczny z glukozą i dużo intensywniejszy
w komórkach nowotworowych, niż w komórkach zdrowych, pozwala to na zlokalizowanie
i wczesne wykrycie choroby, jeszcze przed uwidocznieniem się zmian strukturalnych. Podczas badania całego ciała jednocześnie wykonywane jest  skanowanie PET, przedstawiające wychwyt zgromadzonego w ciele znacznika oraz tomografia komputerowa, obrazująca struktury anatomiczne ciała. Połączenie tych dwóch metod (PET-TK) pozwala na bardzo dokładną ocenę zmian metabolicznych zachodzących w komórkach oraz identyfikację ognisk choroby i określenie ich położenia.

Zainstalowane w KSW urządzenie do wykonywania badań PET-TK jest urządzeniem nowszym, mającym więcej możliwości diagnostycznych, od tego które było  dotychczas dostępne w naszym województwie, mówi dr n. med. Janusz Ławiński, dyrektor KSW. – Lekarze, nie tylko z naszego szpitala ale też całego regionu uzyskają możliwość bardziej precyzyjnego diagnozowania chorób nowotworowych, a pacjenci dostępność do jednej z najbardziej nowoczesnych metod rozpoznawania i kontrolowania leczenia onkologicznego. W niektórych niejasnych przypadkach chorobowych to precyzyjne badanie może mieć decydujące znaczenie przy rozpoznaniu choroby. Oczywiście musimy także pamiętać o jego ograniczeniach ponieważ, nie we wszystkich rodzajach nowotworów jest ono jednakowo czułe. Z potencjału poszerzenia tych możliwości diagnostycznych, właśnie w KSW jesteśmy dumni, tym bardziej że skorzystają na tym pacjenci naszego regionu.

Badanie PET-TK stosowane jest głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych. W niektórych przypadkach nowotworu daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, jeśli inne metody obrazowania wykonane wcześniej nie dały ostatecznej odpowiedzi odnośnie istoty choroby.

Połączenie metod PET i TK umożliwia obrazowanie zarówno własności anatomicznych jak
i czynnościowych badanego narządu, pozwalając na diagnostykę patologii na poziomie komórek, co ma szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych. Badanie umożliwia lokalizację ogniska pierwotnego niektórych nowotworów, oceny ich zaawansowania, ewentualnie ocenę wznowy procesu chorobowego. W niektórych typach nowotworów daje możliwość oceny skuteczności stosowanego leczenia np. chemioterapii, radioterapii dzięki temu możliwa jest ewentualna zmiana schematu leczenia. Umożliwia ównież planowanie radioterapii, przeprowadzanej pod kontrolą PET. Istotną informacją jest możliwość oceny drobnych zmian, które nie są możliwe do zobrazowania za pomocą innych technik radiologicznych.

Badanie PET-TK jest w pełni finansowane przez NFZ jeżeli Pacjent spełnia określone kryteria (zgodne z Zarządzeniem Nr 67/2011/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r.)

Rejestracja pracowni PET-TK 

Poniedziałek – Piątek

08:00 – 16:00

Tel.: 17 781 30 30

E-mail: [email protected] 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa