W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Będą nowe drogi i parkingi

 Gmina Radomyśl Wielki ogłosiła przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg i parkingów w miejscowościach Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Radomyśl Wielki, Ruda, Zgórsko i Żarówka.

Gmina Radomyśl Wielki corocznie wydaje sporo pieniędzy na poprawę infrastruktury drogowej. Nie inaczej będzie i w tym roku. – Naszym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Stąd inwestycje związane z wykonywaniem nawierzchni asfaltowych dróg, jak i budowa chodników – mówi z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego Stanisław Lonczak. – Ogłoszony niedawno przetarg obejmuje wykonanie dróg asfaltowych w ośmiu miejscowościach i parkingów w trzech miejscowościach. Mają one być gotowe na początku czerwca. W sumie nowe dywaniki asfaltowe pojawią się na drogach o łącznej długości 3,4 km. Z kolei powierzchnia nowych miejsc parkingowych zajmie 2 tys. m2. Dodam, że mamy w planach wykonanie jeszcze parkingów w Janowcu i Zdziarcu, a także budowę chodniki – informuje Stanisław Lonczak.

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową z kruszywa łamanego oraz utwardzeniem powierzchni poboczy na drogach gminnych: Dulcza Mała – Zastawie na długości 400 m; Dulcza Wielka – Łęg na długości 550 m; Ruda – Zastawie na długości 1005 m; w Janowcu na Biernata na długości 320 m; w Dąbrówce Wisłockiej na P. Leśniowską na długości 205 m; w Partyni na Kołacza na długości 435 m; w Zgórsku koło stadionu na długości 220 m oraz na ul. Harcerskiej w Radomyślu W. na długości 265 m. Zamówienie obejmuje również wykonanie parkingów o nawierzchni asfaltowej w Dulczy Małej przy drodze gminnej na wysokości cmentarza o pow. 400 m2; w Dulczy Wielkiej przy drodze gminnej na wysokości kościoła o pow. 380 m2; oraz w Żarówce przed Szkołą Podstawową o pow. 1200 m2. Roboty mają być zakończone do 10 czerwca br.

Dodajmy, że termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym mija 29 lutego br. o godz. 10:00.

 

droga

 

Zobacz też...