18 sierpnia 2019 (niedziela) - 7:38
Będą pieniądze na odnawialne źródła energii
Będą pieniądze na odnawialne źródła energii
Będą pieniądze na odnawialne źródła energii
Informacje

Będą pieniądze na odnawialne źródła energii

Gmina Radomyśl Wielki wraz z Gminą Przecław znalazły się w gronie samorządów z województwa podkarpackiego, których wspólny wniosek pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” został wybrany do dofinansowania w ramach środków unijnych.

Obecnie trwa procedura podpisywania umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, która zakończy się z końcem bieżącego roku. – Kolejnym etapem będzie podpisywanie umów z mieszkańcami.

Rozpocznie się on już w styczniu. Mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski na instalacje OZE, o terminach podpisywania umów będziemy powiadamiać telefonicznie. Z kolei w lutym powinna rozpocząć się procedura przetargowa – informuje Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Przypomnijmy, że w ramach tego przedsięwzięcia zakupione zostaną instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, piece na biomasę i pompy ciepła. Finansowy wkład własny mieszkańców do projektu wyniesie 15 % jego wartości.

Projekt został złożony w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-20 (Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE).

 

Będą pieniądze na odnawialne źródła energii

Będą pieniądze na odnawialne źródła energii
Będą pieniądze na odnawialne źródła energii
Będą pieniądze na odnawialne źródła energii

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości