W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Bieżące inwestycje drogowe

Modernizacja dróg w mieście pociąga za sobą znaczne koszty, dlatego też prowadzona jest stopniowo z uwzględnieniem newralgicznych punktów w mieście

. Zakres działań obejmuje m.in. przebudowę jezdni oraz chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących ciągów pieszych i organizację ścieżek rowerowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także organizację parkingów.

 

 

Ze względów technologicznych często są to procesy długotrwałe jednak władze miasta dokładają wszelkich starań, by remonty te były jak najmniej odczuwalne przez mieszkańców miasta.

W związku z tym przekazujemy informacje na temat najważniejszych inwestycji w zakresie przebudowy i remontu ulic, które są obecnie realizowane lub czekają już na odbiór końcowy.

 • Przebudowa ulic: Sabbata, Żurawskiego, Popiela, Dziadyka i Brekieszów w Mielcu Koszt inwestycji – 384 855,56 zł brutto
 • Przebudowa ulicy Chałubińskiego i ulicy Botanicznej w Mielcu polegająca na przebudowie jezdni, chodników, budowie kanału technologicznego, przebudowie odwodnienia i budowie oświetlenia poprzez: rozebranie istniejącej nawierzchni drogi
  z płyt betonowych, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, wykonanie odwodnienia przedmiotowych ulic, wykonanie oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, wykonanie podbudów i nawierzchni drogi, chodników, parkingów z kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego a także inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobu POGIK.

Koszt inwestycji  – 550 705,56 zł brutto.

 • Przebudowa ulicy Jagiellończyka (103707r) i ulicy Padykuły (103708R) w Mielcu w celu
   poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 1. przebudowa ul. Jagiellończyka o długości 944 mb. na odcinku od przejazdu kolejowego do przejścia dla pieszych przy sklepie Lidl. Celem przebudowy ul. Jagiellończyka jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zmianę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę istniejących ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, przebudowę oświetlenia, budowę parkingu, budowę kanalizacji deszczowej parkingu, oznakowanie aktywnych przejść dla pieszych.
 2. przebudowa ul. Padykuły o długości 748,25 mb. od przejazdu kolejowego przed skrzyżowaniem z ul. Jagiellończyka do skrzyżowania z ul. Modelarską. Celem przebudowy ulicy Padykuły jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zmianę geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę istniejących ciągów pieszych
  i ścieżek rowerowych, przebudowę oświetlenia, zmianę organizacji ruchu.

Koszt inwestycji –  2 130 490,04 zł brutto

 • Budowa chodnika przy ul. Rzochowskiej w Mielcu – II etap. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika w granicy pasa drogowego. Początek robót to koniec istniejącego chodnika tj. km 0+998,75 do km 1+665,00 wraz z przebudową rowów przydrożnych otwartych o umocnionych skarpach, kryciem rowu otwartego, budową studni rewizyjnych, wypustów ulicznych, przebudowie zjazdów wraz z przepustami.

Koszt inwestycji 207 739,37 zł brutto.

 • Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego w Mielcu wraz z wykonaniem wewnętrznej sieci wodociągowej i teletechnicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie alejek o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki brukowej, wykonanie sieci wodociągowej z rur PE, wykonanie ujęć wody z rur stalowych ocynkowanych, wykonanie boksów na gromadzenie odpadów, wykonanie kanalizacji teletechnicznej z rur PCV, inwentaryzacja powykonawcza.

Koszt inwestycji – 210 631,72 zł brutto.

 

Ponadto zawarto umowy i podjęto wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie:

 • Przebudowy ul. Wyszyńskiego w Mielcu – koszt 46 740,00 zł brutto,
 • Przebudowy ul. Przemysłowej w Mielcu – koszt 40 000,00 zł brutto,
 • Budowy przedłużenia ul. Korczaka w Mielcu – koszt 35 000,00 zł brutto,
 • Przebudowy drogi bocznej ul. Przemysłowej – koszt 12 915,00 zł brutto,
 • Przebudowy łącznika pomiędzy ul. Westerplatte a ul. Lachnita – koszt 12 915,00 zł brutto,
 • Przebudowy drogi boczna Wolności 4-10 – koszt 12 915,00 zł brutto.

 

Trwają postepowania przetargowe w zakresie:

 

 • Remontu ogrodzenia, małej architektury, budowy małej architektury i remontu tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 13 w Mielcu,
 • Budowy placu zabaw przy ul. Rzochowskiej i ul. Rynek Rzochowski w Mielcu,
 • Przebudowy ul. Gombrowicza w Mielcu,
 • Modernizacji placu zabaw na terenie Dworku Oborskich.
 • Budowy placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na Miasteczku Młodego Robotnika.

 

unnamed (1)

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa