W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Historia Materiały video

Brat księdza profesora Józefa Tischnera gościem młodych mielczan [VIDEO]

„Małe Ojczyzny ks. Józefa Tischnera”
Spotkanie młodzieży z Kazimierzem Tischnerem

16 października w Samorządowym Centrum Kultury gościliśmy niezwykłą postać – Pana Kazimierza Tischnera, brata księdza profesora Józefa Tischnera. Na spotkaniu nie zabrakło zarówno góralskiego humoru, jak i wielu wzruszeń.

Pan Kazimierz przybliżył młodym mielczanom wiele ciekawych wątków związanych z relacją ze swoim starszym bratem, jak i opowiedział o „małych ojczyznach” Księdza Profesora. Po spotkaniu każdy zainteresowany miał okazję porozmawiać z gościem oraz uzyskać jego podpis w książkach lub przywiezionych przez Pana Kazimierza płytach.

Józef Tischner, jak sam mawiał, to po pierwsze człowiek, później filozof, a dopiero na trzecim miejscu ksiądz.

Ks.Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Wczesne dzieciństwo Tischnera było związane z Łopuszną, gdzie przeprowadzili się jego rodzice i pracowali jako nauczyciele. Tam też, powrócili po wojnie. Tischner ukończył Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, w tym czasie widoczny wpływ wywarł na niego wychowawca i nauczyciel religii – ksiądz Włodzimierz Pilchowski.

Być może to właśnie tej postaci zawdzięczamy rodzaj kapłaństwa, który uprawiał później Tischner – o dużym głodzie wiedzy – szczególnie filozoficznej. Po ukończeniu gimnazjum i ku zdenerwowaniu ojca Tischner wyraża chęć wstąpienia do seminarium duchownego. Na prośbę ojca odwleka o rok ten plan i zapisuje się na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ów rok nie zmienia jednak woli wstąpienia na drogę duszpasterską i w 1950 roku Tischner rozpoczyna studia na Wydziale Teologicznym UJ.

 

To wówczas poznaje – w roli nauczyciela – przyszłego papieża: Karola Wojtyłę, z którym połączy ich na lata potrzeba prowadzenia dialogu. Od tego czasu życie Tischnera wypełniają studia teologiczne i filozoficzne (w 1963 roku broni tytułu doktora na podstawie rozprawy o Edmundzie Husserlu pisanej pod opieką profesora Romana Ingardena, w 1974 roku otrzymuje tytuł doktora habilitowanego), obowiązki akademickie (będzie pełnił rozmaite funkcje w strukturach akademickich – od wykładowcy po dziekana), duszpasterskie (jako ksiądz, proboszcz, katecheta) oraz życie publiczne: w połowie lat 60. nawiązuje współpracę ze „Znakiem”, a potem z „Tygodnikiem Powszechnym”; był uważany za duszpasterza krakowskiej inteligencji oraz za kapelana „Solidarności” (jego kazania i refleksja nad solidarnością stały się podstawą myślenia o etyce solidarności stanowiącej moralne zaplecze społecznego ruchu); w 1982 roku zakłada wraz z profesorem Krzysztofem Michalskim i profesorem Hansem-Georgiem Gadamerem Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu; był także uczestnikiem spotkań intelektualistów z papieżem Janem Pawłem II w Castel Gandolfo.

 

Przez całe życie związany z górami: krajobraz i ludzie budzą nie tylko zainteresowanie, są także inspiracją dla filozofowania (również po góralsku, jak w cieszącej się popularnością książce „Historia filozofii po góralsku”, w której Tischner opowiada o historii filozofii, odwołując się do opowieści o życiu znajomych górali), kształtują w nim poczucie wolności.

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa