W Cieniu Jupiterów Mielec
navigator
fratelli
Image default
Kultura i nauka

Brązowy certyfikat dla Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Brązowy Certyfikat „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku” na dalsze 5 lat funkcjonowania odebrał prezes zarządu Feliks Czop.

Uroczyste wręczenie nastąpiło w dniu 25 listopada 2016 roku podczas konferencji „EDUKACJA I AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH – NOWE WYZWANIA” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Organizatorem konferencji była Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Moderatorem konferencji była Ewa Piłat –  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a gościem specjalnym Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

 

certyfikat-brazowy-dla-utw

 

Program konferencji obejmował następujące referaty i wystąpienia:

  • „Edukacja studentów UTW zachętą do samokształcenia i rozwoju różnych form samorządności” prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,
  • „Rządowy Program Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – Edycja 2017” zreferował Stefan Kołucki, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania” – Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie,
  • Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku – uroczyste wręczenie certyfikatów „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
  • „Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce – Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego,
  • „Wolontariat seniorów – aktualne wyzwania” dr Roman Biskupski Prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” w Legionowie,
  • „Dobre praktyki promocji zdrowia dla osób starszych” – dr Stojgniew Sitko, Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. Kazimierz Wiech w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak zachęcić osoby starsze do aktywności. W Krakowie działa 13 Uniwersytetów Trzeciego Wieku i 54 kluby seniora, ale tylko 1% seniorów należy do UTW. Według przeprowadzonych badań seniorzy oczekują w UTW:  różnorodności tematyki wykładów i zajęć, wiedzy, integracji, atmosfery przyjaźni, ciepła, prawdy i szczerości oraz kontaktów z innymi osobami. Na Uniwersytetach Trzeciego Wieku 90% stanowią kobiety.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w połowie przyszłego roku ma zakończyć prace nad opracowaniem założeń systemu teleopieki w Małopolsce. Na ten cel przeznaczonych jest 7,5 mln złotych z funduszy europejskich.

Założenia   tego systemu przewidują rozwój usług takich jak: usługi opiekuńcze, usługi aktywizująco-usprawniające, usługi wspomagające, pomoc seniorzy – seniorom. Będzie również utworzone centrum telekonsultacyjne i wdrożony dla seniorów monitoring zdrowotny.

W sposób bardzo interesujący zaprezentowany został wolontariat seniorów na przykładzie jego działania w Legionowie. Od słuchaczy UTW należy oczekiwać odpowiedzi na pytania nie tylko jakie są ich oczekiwania, ale przede wszystkim z czym przychodzą i co oferują dla społeczności. W Legionowie – 55000 mieście rozesłano około 1000 ankiet do seniorów z zapytaniem jakiej pomocy oczekują i co mogą oferować bezinteresownie dla innych seniorów. 

W ten sposób powstała baza danych o potrzebach seniorów i o osobach chętnych do pomocy innym.  W centrum wolontariatu w Legionowie dyżurują pod telefonem  osoby które organizują kontakt  świadczeniobiorców z wolontariuszami.

Największe potrzeby występują w zakresie sprowadzania osób niepełnosprawnych z wyższych pięter gdzie nie ma windy (problem tzw. „4 piętra”), korepetycji dzieci i młodzieży oraz tzw. „złotej rączki”. Dobrze rozwija się wolontariat seniorów w takich miastach jak Gdańsk, Katowice i Poznań.

Joanna Szteliga UM

 

SONY DSC

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa