W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje Materiały video Wywiady

Briefing prasowy radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości [VIDEO]

Radni miejscy klubu Prawa i Sprawiedliwości skierowali wniosek do przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Bieńka o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Przedmiotem obrad będzie głosowanie nad stanowiskiem Rady Miasta w sprawie lokalizacji hali przeładunkowo – magazynowej odpadów komunalnych.

W odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia polegającego na ”przebudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Empol Sp. z o o. na terenie SSE Euro-Park Mielec przy ul. Wojska Polskiego 3” mając na względzie dobro miasta i jego mieszkańców oraz kierując się troską o środowisko; Rada Miejska w Mielcu wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko lokalizacji w centrum Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec hali magazynowo- przeładunkowej odpadów komunalnych.
Inwestycja polegająca na powstaniu stacji przeładunkowej odpadów komunalnych ma być zlokalizowana na terenie silnie zurbanizowanym, będąc jednocześnie miejscem pracy dla tysięcy ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych i zakładów produkujących żywność.

Charakterystyka zbieranych tam odpadów oraz ich magazynowanie i przeładunek, a także planowana ilość transportów dowożących odpady (ok. 71 sztuk/dobę) stanowić może istotne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców naszego miasta w tym szczególnie dla osób pracujących na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Wobec powyższego zobowiązujemy Prezydenta Miasta Mielca, aby podejmując decyzję i prowadząc działania w tej sprawie, stosował się do powyższego Stanowiska Rady Miejskiej, a przede wszystkim do głosu społecznego sprzeciwu mieszkańców Miasta Mielca, wobec przedmiotowej lokalizacji inwestycji.

Klub radnych PiS

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa