W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Budżet Gminy Padew Narodowa na 2022 rok [FOTO]

Na sesji Rady Gminy Padew Narodowa, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet na 2022 r.
Przyjęty budżet jest nadwyżkowy i proinwestycyjny.

Dochody zaplanowane na 2022r. to kwota 34.971.019 zł, natomiast wydatki to 34.735.859 zł. w tym uwaga – wydatki inwestycyjne na wartość 13.993.540 zł. co stanowi 40,30 % całości wydatków budżetu. Niewątpliwie będzie to rok pod znakiem inwestycji drogowych, które niepodzielnie „królują” w budżecie z wartością 10.547.000 zł. Budowa dróg i chodników jest zadaniem priorytetowym, podnoszącym bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców gminy. Na drugim miejscu z kwotą 1.727.540 zł znajduje się kultura i nakłady głównie na Centrum Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej, jako „sztandarowe” zadanie w Roku Ignacego Łukasiewicza, jaki został ustanowiony uchwałą Rady Gminy w Padwi Narodowej co więcej także Ustawą Sejmową.

Wydatki na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną gminy również nie umknęły uwagi i zostały zaplanowane na 1.337.000 zł .Skierowane są w znacznym stopniu na kontynuację zadań w terenach inwestycyjnych objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ”Rusinów” w Zachwiejowie, ale nie tylko.

Nie mniej ważne są zadania wskazane do realizacji przez nasze sołectwa – głównie poprawa stanu budynków wiejskich , placów zabaw oraz miejsc do rekreacji – powiedział Pan Robert Pluta, Wójt Gminy -informując o nowych i kontynuowanych zadaniach. Ponadto określił budżet roku 2022 jako dobry, dokładnie wyliczony i przede wszystkim realny do wykonania.
Robert Pluta w swoich wypowiedziach, wielokrotnie podnosił doniosłość wydarzeń, jakie niesie nam 2022 r. ogłoszony Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Zaplanowane do wydatkowania w 2022r. kwoty na wydatki bieżące gwarantują świadczenie usług społecznych na dobrym poziomie . Środki finansowe w największych wartościach skierowane są na zadania oświatowe – 7.874.784 zł. i działalność socjalną w wartości 5.870.099 zł skierowaną do Rodzin.
Najistotniejsze jednak jest działanie inwestycyjne – dla przypomnienia – ponad 40%, bez kredytów!
Jednocześnie warto przypomnieć, iż Gmina Padew Narodowa zwalnia Mieszkańców z podatków od domów, dopłaca każdemu do 1 m3 ścieków, więc cena 1 metra sześciennego wody In ścieków to 8 złotych 84 grosze, a opłata za odbiór śmieci to kwota 14,90 zł od Mieszkańca.
Jak podkreślił Robert Pluta – również założenia budżetu wskazują na wzrost inwestycji pod względem planowanych dodatkowych środków zewnętrznych – liczymy na przekroczenie 50% w budżecie na inwestycje – co przełoży się na kolejne działania związane ze wzrostem jakości życia.

Budżet na 2022 rok został przyjęty jednogłośnie.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa