W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Budżet gminy Tuszów Narodowy przyjęty jednogłośnie

30 grudnia miała miejsce ostatnia w 2020 roku Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy, na której radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. Na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków wynika, że będzie to budżet zdecydowanie inwestycyjny, podobnie jak w roku ubiegłym.

Budżet zakłada dochody w kwocie 45 604 952 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 5 530 zł.
Na te dochody składają się: 

  • dochody własne: 6 146 182 zł, 
  • udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych: 6 471 973 zł, 
  • dochody ze sprzedaży majątków: 520 000 zł
  • dotacje i subwencje: 32 466 797 zł

Planowane wydatki stanowią kwotę 50 856 141 zł – w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to 6 167 zł. Z tej ogólnej kwoty 25% wydatków, czyli 12 502 352 zł, zaplanowano na inwestycje. Pozostała ich część to wydatki bieżące. Wśród nich 39,91% to wydatki na opiekę społeczną, które są refundowane i obejmują m.in. wypłatę świadczeń rodzinnych, tzw. 500+, oraz utrzymanie Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach. Znaczącą pozycję stanowią też wydatki na oświatę i wychowanie przedszkolne, tj. 12 873 099 zł, w części refundowane subwencją oświatową w kwocie 7 783 352 zł.

Zakładany w budżecie deficyt wynosi 5 251 189 zł.

Budżet w pełnej wersji opublikowany zostanie w BIP na stronie gminy Tuszów Narodowy.

W tym roku, ze względu na epidemię, sesja przebiegała inaczej niż w latach ubiegłych, bez udziału zaproszonych gości. W jej drugiej części wójt gminy Andrzej Głaz przedstawił sprawozdanie za 2020 rok oraz złożył życzenia noworoczne. Na koniec rodzeństwo: Magdalena, Joanna, Julia i Szymon Maziarzowie, wykonało wiązankę kolęd i pastorałek, co nawiązywało do tradycji sesji opłatkowych.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa