W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Budżet jakiego nie było w Radomyślu Wielkim

W tegorocznym budżecie gminy Radomyśl Wielki zapisano ponad 17 milionów złotych na inwestycje i remonty. Bardzo możliwe, że w ciągu roku ta kwota jeszcze się znacznie zwiększy.

Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim. Te zaproponowały kilka zmian, które zostały uwzględnione w projekcie omawianym na sesji budżetowej 21 grudnia. Wobec czego radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 rok.

11,5 mln zł z dochodów własnych

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów to 65,28 mln zł. Jak zatem przedstawiają się najważniejsze pozycje? Jedną z najważniejszych stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W tym roku osiągnąć mają blisko 11,5 mln złotych (11,46 mln zł), z czego grubo ponad połowę stanowić będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6,85 mln zł, (182 tys. zł od osób prawnych).

Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1,9 mln zł i od osób fizycznych – 1,07 tys. zł, z podatku rolnego od osób fizycznych – 411 tys. zł, od środków transportu od osób fizycznych – 335 tys. zł, a od osób prawnych 97 tys. zł, a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – blisko 182 tys. zł. – To już kolejny raz, jak wzrastają nam dochody własne z tytułu podatków. Bardzo się z tego cieszymy, bo to niezwykle pozytywne zjawisko nie tylko odnośnie budżetu gminy. Oznacza bowiem rozwój działalności gospodarczej i dalszą poprawę koniunktury na rynku pracy – komentował podczas sesji burmistrz Józef Rybiński.

 

Ile z subwencji?

Na dochody bieżące składają się też subwencje w wysokości 23 mln zł. Część oświatowa subwencji wynosi 14,71 mln zł, część wyrównawcza – 7,95 mln zł, a część równoważąca – 338 tys. zł. Z kolei w działach pomoc społeczna i rodzina po stronie dochodów zapisano ponad 20,2 mln zł.

Tak wysoka kwota bierze się z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+; mowa tu o kwocie prawie 12 mln zł. 8,67 mln złotych ma wpłynąć na konto gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego 1,39 mln zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a aż 7,3 mln zł będą stanowić dochody majątkowe na trzy zadania inwestycyjne.

 

Struktura wydatków

W budżecie na obecny rok planowane wydatki zamknęły się kwotą 71,52 mln zł, z czego wydatki bieżące to 55,2 mln zł, a wydatki majątkowe 16,32. Najwięcej gmina przeznaczy na oświatę – 22,2 mln zł. Z tej puli 10,89 mln zł zarezerwowane zostało na szkoły podstawowe, 4,14 mln zł na gimnazjum, 4,03 mln zł na przedszkola, a 205 tys. zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na działania z zakresu pomocy społecznej i rodziny gmina wyda 21,85 mln zł., z czego ponad połowa, bo 11,74 mln zł, przeznaczone zostanie na świadczenia wychowawcze w ramach programu rodzina 500+. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapisano kwotę 12,67 mln zł. Kolejną pozycją w wydatkach jest transport – 5,34 mln zł. Na administrację publiczną zarezerwowano kwotę 4,41 mln zł. Na kulturę fizyczną przeznaczono 1,21 mln zł, a na działania z zakresu kultury zarezerwowano 1,15 mln zł.

 

Kanalizacja i nie tylko

Planowane do zrealizowania w bieżącym roku inwestycje i remonty mają sięgnąć ponad 17 mln zł. Jakie są te najważniejsze? Radomyscy samorządowcy największą pulę pieniędzy przewidzieli na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Koszt wszystkich działań ma sięgnąć 5,57 mln zł. Zakończona zostanie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni.

Z kolei rozpocznie się budowa kanalizacji w Pniu i Dulczy Małej oraz kolektora wzdłuż drogi wojewódzkiej od Radomyśla w stronę Dulczy Wielkiej. W ramach projektu odnawialnych źródeł energii, który będzie realizowany przy udziale mieszkańców gminy i ze środków unijnych, z budżetu wydane zostanie ok. 4,3 mln zł.

 

Dużo na drogi

Znaczące środki finansowe, bo 4,42 mln zł, gmina zamierza przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje drogowe. Magistrat przymierza się do wykonania kolejnych nowych nawierzchni asfaltowych dróg, a także do budowy chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych oraz przebudowy centrów miejscowości. Tradycyjnie urząd miejski wesprze mieleckie starostwo w budowie chodników przy drogach powiatowych i nakładek asfaltowych. Na ten cel zarezerwowano kwotę 600 tys. zł. Z kolei 120 tys. zł zapisano dla urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Mielec – Lisia Góra.

 

Inwestycje sportowe

Sporo, bo ponad 900 tys. złotych gmina zamierza zainwestować w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Przewidziana jest budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dąbiu, przebudowa nawierzchni boiska sportowego w Żarówce oraz stadionu i terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim. Zakupione mają zostać trybuny na stadion w Dulczy Małej. Rozpoczęte mają być działania dotyczące zaplecza sportowego na stadionie w Rudzie. Z kolei na place zabaw trafią kolejne urządzenia zabawowe.

 

Stabilna sytuacja

– Dodam jeszcze, że jeśli w 2018 roku uda nam się pozyskać środki unijne na kolejne inwestycje m.in. związane z kanalizacją, to wydatki inwestycyjne mogą nam wzrosnąć dwukrotnie. Warto w tym miejscu podkreślić, że gmina ma stabilną sytuację finansową i możemy bez obaw dokonywać tak znaczących inwestycji – dodaje burmistrz Rybiński.

Potwierdzają to liczby. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło niespełna 2,3 mln zł. Natomiast współczynnik zadłużenia gminy to 2,25; przy maksymalnym do jakiego może zadłużać się samorząd wynoszącym 8,71.

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Przez 9 lat był na wszystkich lekcjach w szkole

Wiadomości Mielec

Mielecka ortopedia poszerza ofertę [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Jechał motocyklem pod prąd. Miał ponad 2 promile

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa