W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Budżet miasta Mielca na rok 2022

Podczas ostatniej w roku 2021 sesji Rady Miejskiej w Mielcu, która w trybie zdalnym odbyła się w środę 29 grudnia, przyjęto budżet miasta Mielca na rok 2022. Za uchwałą budżetową z autopoprawkami Prezydenta zagłosowało  13 radnych, przeciwko – 10 radnych.

Założenia do budżetu wynikające z ustawy o finansach publicznych były szczegółowo omawiane i dyskutowane na komisjach rady miejskiej. Aby odpowiednio zrównoważyć wydatki bieżące z dochodami, do przygotowanego projektu wprowadzono korekty budżetowe polegające na cięciu wydatków bieżących na kwotę 24,2 mln zł.

Dodatkowo w projekcie który poddano głosowaniu, uwzględnione zostały autopoprawki Prezydenta, dzięki którym udało się uzyskać ponad 4 mln zł. oszczędności w wydatkach inwestycyjnych.

Zaplanowane dochody miasta na rok 2022 to kwota 319 mln 400 tys. 417 zł., a wydatki to 370 mln 180 tys. 247 zł. Deficyt ma wynieść 50 mln 779 tys. 829 zł.

Na dochody ogółem składają się w 65 % dochody własne – 207,5 mln (głównie wpływy z PIT (62,9 mln), CIT (8 mln) i podatki lokalne (61,4 mln) oraz w 16,4% subwencja ogólna  – 52,3 mln i w 18,6% dotacje celowe – 59,5 mln.

Deficyt zostanie pokryty głównie z emisji obligacji (40,5 mln) i ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (10,2 mln), który utworzono jako rekompensatę dla samorządów z tytułu utraconych wpływów podatkowych.

Zadłużenie naszego miasta na koniec przyszłego roku, ma się zamknąć kwotą około 151 mln 345 tys. zł. Jest to kwota nie przekraczająca długu na rok 2022 zaplanowanego  na początku obecnej kadencji rady miejskiej w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta Mielca.

Mimo trudności jakie wynikają z bilansowania wpływów i wydatków do budżetu miasta Mielca, w dalszym ciągu utrzymane zostaną ulgi dla przedsiębiorców w podatkach od nieruchomości. Jest to realizacja czterech uchwał, które powodują ubytek w kasie miasta w wysokości około 1,5 mln zł. rocznie. Na niezmienionym poziomie pozostaje finansowanie m.in. sportu (5 mln 260 tys. zł.), a także organizacji pozarządowych (ok.2,2 mln zł.) W dalszym ciągu kontynuowana będzie realizacja Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na który przeznaczane są co roku 2 mln zł.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, priorytetem dla mieleckiego magistratu będzie realizacja w przyszłym roku tych inwestycji i projektów, na które można pozyskać środki zewnętrzne, zarówno unijne, jak i rządowe.

-Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy sporo musieli się napracować, aby przygotować projekt naszego przyszłorocznego budżetu. Bez wątpienia to trudny budżet, pełen niezbędnych kompromisów, dlatego jestem wdzięczny radnym za zrozumienie tej sytuacji i mam nadzieję, że będą mnie wspierać, aby ten budżet na rok 2022 udało się nam wspólnie zrealizować – powiedział Prezydent Jacek Wiśniewski.

created by dji camera
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Stal Mielec czy Stal Rzochów [FELIETON]

Wiadomości Mielec

26-latka straciła prawo jazdy za nadmierną prędkość

Wiadomości Mielec

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa