W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Budżet Powiatu Mieleckiego na 2023 rok

15 głosów za przy 10 wstrzymujących się. Rada Powiatu Mieleckiego Przyjęła budżet na 2023 rok.

Decyzję radnych co do przyjęcia dokumentu poprzedziła długa dyskusja, mimo że treść dokumentu była im znana od dłuższego już czasu, kiedy to był opiniowany przez wszystkie komisje. Projekt przyszłorocznych wpływów i wydatków zawierał już w swej konstrukcji propozycje zarówno radnych, poszczególnych środowisk, jak tez sugestii pochodzących od mieszkańców.
Zawiera on także przyznane subwencje oraz przyznane środki na realizację konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych przez fundusze rządowe.

DEFICYT
W budżecie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 190 100 000 zł oraz wydatki budżetu w
wysokości 218 800 000 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 28 700 000 złotych będzie
sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków’ w wysokości 8 700 000 zł oraz przychodami z
tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000 zł.

PRZYCHODY
Zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 30 700 000 złotych, w tym z tytułu wolnych
środków’, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 10 700 000 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 20 000 000 zł.
Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2022 r., według stanu na rachunku bankowym na 30.10.2022 r. wynoszą 19 849 000 zł.

ROZCHODY
Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 2 000 000 z! z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z
tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości raty kapitałowej w ING Banku Śląskim w kwocie 2 000 000 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Ten budżet zakłada deficyt. Pewnie nie byłby on tak znaczny, gdyby nie znaczny wzrost kosztów inwestycji i remontów, inflacji. To spowodowało znaczy wzrost wyceny kosztów realizacji inwestycji. Mówimy o inflacji na poziomie 17, a być może 20 % na początku roku. W 2022 roku mieliśmy dodatkowe środki z różnych programów. Liczymy, że ruszy Krajowych Program Odbudowy i będą tu środki na inwestycje, w tym tak wyczekiwane przez mielecki szpital środki na nowy sprzęt. – dodawał.


Narzekamy na inflację, ale pamiętamy, że cztery lata temu, kiedy starosta przejmował powiat, jak to miało być pięknie – powiedział Zbigniew Tymuła lider Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Mieleckiego. Dzisiaj – powiem szczerze – powiat się zatrzymał, a może nawet się zwija. Oby był wzrost inwestycyjny, ale ja nie widzę jakichś wielkich inwestycji na terenie powiatu. To budżet trwania i przetrwania – dodał.


Ripostując słowa swego adwersarza, Stanisław Lonczak skomentował, że ten mówi to samo za każdym razem, kiedy oceniany jest budżet.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Makbet według rudzian

Wiadomości Mielec

Uczniowie na spływie kajakowym Wisłoką [FOTO]

Wiadomości Mielec

Sport w Mielcu – oczami dziecka [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa