W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Budżet uchwalony jednogłośnie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2016 rok. Blisko 7 milionów złotych zarezerwowali na inwestycje.

– Tworzenie budżetu to kompromis pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami. Ten na obecny rok jest całkiem niezły, ale nie jest on budżetem marzeń, zwłaszcza jeśli porównalibyśmy go do tych z poprzedniej kadencji, kiedy to mogliśmy i korzystaliśmy ze środków unijnych. Obecnie z nadzieją czekamy na uruchomienie programów unijnych, które będą skierowane do gmin – mówił podczas sesji burmistrz Józef Rybiński.

Dochody

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy Radomyśl Wielki na 2016 rok to 43,05 mln zł. Jedną z najważniejszych pozycji dochodowych dla gmin stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W radomyskim budżecie to kwota 9,89 mln zł, z czego ponad połowę stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5,74 mln zł, (145 tys. zł od osób prawnych).

Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1,73 mln zł i od osób fizycznych – 883 tys. zł, z podatku rolnego od osób fizycznych – 406 tys. zł, od środków transportu od osób fizycznych – 339 tys. zł, a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 192 tys. zł. – W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły nam dochody własne. To bardzo pozytywne i trzeba na to zwracać uwagę. Cieszy to również w kontekście rozwoju działalności gospodarczej w naszej gminie – komentował burmistrz Rybiński.

Na dochody bieżące w wysokości 23,12 mln zł składa się część oświatowa subwencji (14,7 mln zł), część wyrównawcza subwencji (7,84 mln zł), część równoważąca subwencji (581 tys. zł.). Z kolei w dziale pomoc społeczna po stronie dochodów zapisano 7,3 mln zł. Ponad milion złotych ma wpłynąć na konto gminy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, głównie będą to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki

W budżecie na obecny rok planowane wydatki zamknęły się kwotą 45,48 mln zł. Najwięcej gmina przeznaczy na oświatę – 21,61 mln zł. Z tej puli 10,31 mln zł zarezerwowane zostało na szkoły podstawowe, 4,95 mln zł na gimnazjum, 2,96 mln zł na przedszkola, a 330 tys. zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na działania z zakresu pomocy społecznej gmina wyda 8,74 mln zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zapisano kwotę 4,77 mln zł, przy czym wydatki inwestycyjne sięgną blisko 2,5 mln zł, a ponad milion złotych będzie kosztować gospodarka odpadami.

Na administrację publiczną zarezerwowano kwotę 3,42 mln zł. Kolejną pozycją w wydatkach jest transport – 3,11 mln zł, z czego blisko 2,3 mln zł to środki przewidziane na różnego rodzaju inwestycje w infrastrukturę drogową. Na kulturę fizyczną przeznaczono 992 tys. zł, z czego aż 700 tys. zł na rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej. Na działania z zakresu kultury zarezerwowano 864 tys. zł, w tym m.in. 574 tys. zł na ośrodki kultury, świetlice i kluby, a 264 tys. zł na biblioteki.

Inwestycje

Planowane do zrealizowania w obecnym roku inwestycje mają kosztować 6,67 mln zł. Radomyscy samorządowcy największą pulę pieniędzy przewidzieli na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatki mają sięgnąć 2,49 mln zł. W dalszym ciągu prowadzona będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Podborzu, a planowana jest również rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni.

Znaczące fundusze, bo ponad 1,9 mln zł, gmina zamierza przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje drogowe. Magistrat przymierza się do wykonania kolejnych nowych nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów, a także budowy chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych oraz przebudowy centrów miejscowości gminy. Tradycyjnie radomyski magistrat wesprze mieleckie starostwo w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy. W tym roku zarezerwowano na ten cel kwotę 300 tys. zł

 

Kosztowną inwestycją będzie wykonanie dachu na budynku podstawówki w Dulczy Wielkiej. W tym przypadku zaplanowano 850 tys. zł. Sporo, bo aż 700 tys. zł gmina zamierza zainwestować w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Za tą wspomnianą kwotę mają powstać m.in. place zabaw w Podborzu, Zdziarcu i Dąbrówce Wisłockiej, zaplecza bazy sportowej w Dulczy Małej i w Rudzie czy boisko ze sprzętem rehabilitacyjnym w Zgórsku.

 

PL_-_Radomyśl_Wielki_-_former_post_office_-_Kroton_010

 

 

Zobacz też...