W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje WYRÓŻNIONE (dodatkowa)

Burzliwa sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Oświadczenie Klubu Radnych PiS

Dużymi emocjami rozpoczęła się 38. sesja samorządu powiatowego. Już na samym wstępie radni poróżnili się o porządek obrad. Poszło o propozycję zdjęcia z porządku obrad punktu powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Mieleckiego ds. Samorządowej Karty Praw Rodzin. Głosami radnych koalicyjnych ten punkt został zdjęty.


Po niewiele ponad półgodzinnych obradach o przerwę poprosił Zbigniew Tymuła, szef klubu opozycyjnego PiS. Po kilkunastominutowej przerwie obrady wznowiono, z tym że część radnych opozycyjnych opuściła wirtualną sesję.


Później, kiedy emocje nieco opadły, radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Podczas najbliższego głosowania (zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu) okazało się, że zdecydowana większość radnych klubu PiS nie brała udziału w głosowaniu, a tylko 3 wstrzymało się od głosu.
Kolejna uchwała, dotycząca zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok przeszła jedynie głosami koalicji (13). Reszta radnych (klub PiS) wstrzymała się od udziału w głosowaniu.


W podobny sposób przeszły kolejne uchwały porządku obrad:
– w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mieleckim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
– w sprawie harmonogramu pracy aptek na terenie Powiatu w 2022 roku;
– w sprawie niektórych poprzednich uchwałach zawierających nazwę: „Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu”, w związku ze zmianą nazwy tej Placówki;
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/222/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego;
– w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2021;
– w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2022;
– w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 października 2021;
– w sprawie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.


Dopiero w ostatnim punkcie (interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych) radni klubu PiS w czynny sposób uczestniczyli w obradach, zabierając głos w interesujących ich kwestiach.


Już niebawem na stronie starostwa dostępny będzie zapis audio/wideo z przebiegu 38 sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Oświadczenie Klubu Radnych PiS

Odnosząc się do wydarzeń podczas odbytej w dniu dzisiejszym (tj. 24 stycznia 2022 r.) Sesji Rady Powiatu Mieleckiego oświadczamy, iż koalicja rządząca od końca 2018 r. powiatem mieleckim, pod przewodnictwem Starosty Stanisława Lonczaka złamała ustalenia zawarte z naszym klubem w zakresie zgodnego przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Podczas sesji na wniosek jednego z radnych opcji rządzącej wycofany został punkt 12 porządku obrad obejmujący „Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Mieleckiego ds. Samorządowej Karty Praw Rodzin”. 

Na skutek interpelacji klubu Radnych PiS z 30 sierpnia 2021 r. do Zarządu Powiatu Mieleckiego wpłynął wniosek o opracowanie Samorządowej Karty Praw Rodzin, czyli dokumentu, który miał stanowić swoisty poradnik dla władz samorządowych w zakresie podejmowania przez nie działalności na rzecz realizacji funkcji ochrony rodziny i małżeństwa, gwarantowanej w Konstytucji RP z 1997 r. Na mocy ustaleń pomiędzy klubem PiS a rządzącymi naszym powiatem na sesji 27 września 2021 r. z porządku obrad usunięto punkt „8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Mielecki Samorządowej Karty Praw Rodzin”. Ustalenia obejmowały powołanie podkomisji / komisji doraźnej celem opracowania zapisów Karty Praw Rodzin możliwej do przyjęcia przez większość radnych naszego powiatu. 

Właściwie od sierpnia trwały prace i przygotowania do powołania tej komisji oraz opracowania zapisów Karty Praw Rodzin, niestety podczas dzisiejszej sesji wszelkie ustalenia zostały zerwane przez koalicje rządzącą powiatem i punkt o powołaniu podkomisji ds. Karty Praw Rodzin został wycofany głosami rządzących. 

Emocje które zgotowali podczas dzisiejszej sesji jej przewodniczący oraz radny wnioskujący o wycofanie ww. punktu przejdą do niechlubnej historii tej kadencji rady powiatu mieleckiego, w której niestety głos opozycyjnego klubu radnych PiS nie jest wysłuchiwany a słuszne społecznie postulaty ignorowane przez rządzących.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

  ” Ostry dyżur literacki „. Warsztaty Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO

Wiadomości Mielec

10 lat – Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła [FOTO]

Wiadomości Mielec

„Na językach” – Konkursu Piosenki Obcojęzycznej [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa