W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Ciąg dalszy usuwania eternitu z terenu miasta Mielca

Gmina Miejska Mielec po raz szósty ogłasza akcję i informuje
o możliwości składania wniosków na darmowe usuwanie płyt eternitowych z terenu miasta Mielca.

Mieszkańcy posiadający „eternitowe” dachy na domach prywatnych, bądź np. altanach na działkach ogrodowych w dalszym ciągu mogą nieodpłatnie skorzystać z możliwości pozbycia się szkodliwych materiałów azbestowych.

W 2017 roku szkodliwego dla zdrowia eternitu pozbyto się z 41 posesji. Utylizacji zostało poddane ok. 56 ton różnego rodzaju płyt azbestowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków, jednocześnie informując, że odbiór, demontaż oraz transport i utylizacja jest całkowicie finansowany z budżetu Gminy Miejskiej Mielec.

Kosztem, który ponosi mieszkaniec jest zakup nowego pokrycia dachowego.

Termin naboru i składania wniosków trwać będzie od 3 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r. Po tym terminie rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.mielec.pl oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23 (za KPP Policji) w pokoju 17 lub 24 (I piętro), a także w biurze podawczym (budynek UM – Żeromskiego 26)

Wypełnione wnioski należy złożyć w budynku UM, ul. Żeromskiego 26 (biuro podawcze).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 17 78 88 552 lub 17 78 88 528.

Wniosek można pobrać tutaj:

http://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2018/03/Nowy-wniosek-na-usuwanie-azbestu-2018.pdf

Edward Tabor

 

Zobacz też...