W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Co dalej z mieleckim powietrzem?

W środę 4 lipca w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyło się kolejne robocze spotkanie zespołu ds. czystego powietrza powołanego przez Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Mielca Fryderyka Kapinosa.

Nad opracowaniem kolejnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Mielcu i powiecie mieleckim debatowało 15 osób. Oprócz Fryderyka Kapinosa byli to m.in. Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Piotr Najda – Dyrektor Wydziały Ochrony Środowiska i Rolnictwa, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, samorządowcy Gminy Mielec i Tuszów Narodowy, a także przedstawiciele strony społecznej.

W pierwszym punkcie spotkania omówiono czerwcową konferencję „Zdrowie i środowisko” zorganizowaną w Mielcu przez Wojewodę Podkarpackiego wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Następnie dr Jakub Nowak przedstawił ostatnie wyniki pomiarów jakości powietrza w Mielcu stwierdzając, że problem imisji pyłów PM 10 i PM 2,5 powoli zostaje opanowany. Zauważalny jest zdecydowany spadek stężeń tych pyłów w powietrzu.

Przy okazji poruszono problem większego stężenia ozonu w powietrzu na terenie Mielca

oraz problematykę braku ustanowionych norm dla lotnych związków organicznych w ustawodawstwie polskim. Dyrektor Andrzej Kulig oznajmił, że spośród 56 firm działających na strefie i składających wykazy zawierające informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska, aż 53 firmy emitują lotne związki organiczne.

Dużą cześć spotkania zajęło poruszenie tematu budowy nowej stacji monitoringu powietrza na terenie miasta Mielca. Rozpatrywano możliwość doposażenia obecnie działającej stacji przy
ul. Pogodnej w czujniki mierzące większą ilość gazów w tym ozon, lub budowę całkowicie nowej stacji pomiarowej w innej lokalizacji. Problemem jednak okazało się wskazanie nowej lokalizacji spełniającej wymogi nad którym pracować będzie Urząd Miejski w Mielcu wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Przedstawiciele strony społecznej wskazywali na problem składowiska zrębków drewna firmy Kronospan, gdzie wiatr zwiewa trociny i towarzyszące im pyły na teren osiedla Mościska.

Andrzej Kulig omówił sytuację firmy Kronospan w związku z wydaniem nowego pozwolenia zintegrowanego dla tej firmy. Jego zdaniem jest to najbardziej rygorystyczne pozwolenie w Polsce i prawdopodobnie w Europie. Pozwolenie będzie umożliwiało większą kontrolę zakładu, a także daje większy wachlarz egzekwowania postanowień zawartych w przedmiotowym pozwoleniu.

Jak podkreśla Andrzej Kulig problemem poprzednich pozwoleń było zawyżanie potrzeb poszczególnych emisji zanieczyszczeń przez firmę Kronospan. W nowym  pozwoleniu dokładnie sprawdzono potrzeby emitowania zanieczyszczeń i odpowiednio obniżono poziomy, które będą adekwatne dla działalności tej firmy. Decyzja o wydaniu pozwolenia na mocy postanowienia z 27 czerwca 2018 r. uzyskała rygor natychmiastowej wykonalności, co przyniesie korzyści m.in. w zakresie możliwości natychmiastowego kontrolowania i monitorowania firmy.

Na koniec pracownicy Urzędu Miejskiego omówili ze stroną społeczną postulaty przedstawione przy okazji manifestacji w dniu 10 czerwca 1018 r. Prezydent Miasta Mielca zaprosił stronę społeczną do udziału w debacie nad jakością powietrza w Mielcu, która dobędzie się 10 lipca, przekazując jednocześnie informacje o możliwości przygotowania pytań na to spotkanie.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Uczennica ZSE wyróżniona w policyjnym konkursie

Wiadomości Mielec

Mielecki Laur Kultury – gala wręczeń nagród [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mielczanie na praktykach zawodowych w Sewilli

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa