W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Coraz lepsze drogi

Ponad 32 km odnowionych dróg, ponad 10 km nowych chodników to bilans prac wykonanych w latach 2015 – 2018 na terenie gminy Radomyśl Wielki.

Władze radomyskiej gminy w każdej kadencji przykładają ogromną uwagę do poprawy stanu infrastruktury drogowej. Nie inaczej było w kończącej się kadencji.

Więcej niż planowano

– Poprawa stanu dróg, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa na drogach to nasz priorytet od wielu lat. Stąd inwestycje związane z wykonywaniem nowych nawierzchni asfaltowych dróg, jak również budowa chodników. Cieszy fakt, że w tej kadencji wykonaliśmy dużo więcej dywaników asfaltowych niż początkowo zakładaliśmy i to pomimo braku, jak w poprzednich kadencjach, możliwości skorzystania ze środków unijnych. Udało się natomiast pozyskać pieniądze z programów rządowych (z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Niemniej źródłem sfinansowania większości inwestycji drogowych były środki własne. Dodam, że drogi asfaltowe wykonywane były w każdej miejscowości naszej gminy. Warte podkreślenie, że ogrom prac drogowych wykonaliśmy w Rudzie, gdzie poza Radomyślem, mamy najgęstszą sieć dróg gminnych. Ważne inwestycje drogowe wykonaliśmy także w Dąbiu, Dulczy Wielkiej i Radomyślu – mówi burmistrz Józef Rybiński.

5 mln na 25 km

– W sumie wydaliśmy blisko pięć milionów złotych na odnowienie starych nawierzchni asfaltowych i budowę nowych dróg asfaltowych, których powstało blisko 25 km. Wybudowaliśmy ponad 4 km chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł. Do tego mocno zabiegaliśmy o remont dróg powiatowych i wojewódzkiej. W przypadku drogi z Mielca do Tarnowa mamy tę satysfakcję, że w końcu w tym roku na terenie naszej gminy doczekaliśmy się dobrego jej standardu na całej długości. Zabiegamy także o budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkiej, i w połowie współfinansujemy ich powstanie. Jesteśmy też bardzo zadowoleni, wielkimi krokami zbliża się budowa obwodnicy Radomyśla, o co zabiegaliśmy przez długie lata – dodaje burmistrz Rybiński.

Zestawienie długości zmodernizowanych dróg gminnych w latach 2015-18

Lp. Rok Zmodernizowane drogi gminne długość w m Wartość w tys. zł
1 2015 2467 659,5
2 2016 5902 1227,2
3 2017 8543 1362,2
4 2018 7841 1733,5
  Razem 24753 4 982,4

Zestawienie wykonanych dywaników asfaltowych na drogach gminnych
w poszczególnych miejscowościach w latach 2015-2018

Lp. Miejscowość Dywaniki asfaltowe na drogach gminnych długość w metrach Wartość w tys. zł
1 Dąbie 2715 183,3
2 Dąbrówka Wisłocka 495 110,1
3 Dulcza Mała 1817 215,9
4 Dulcza Wielka 2650 677,9
5 Janowiec 1790 310,1
 6 Partynia 1195 183,0
7 Pień 1123 237,2
8 Podborze 687 111,8
9 Radomyśl Wielki 2779 918,1
10 Ruda 6552 1333,8
11 Zdziarzec 1350 269,2,0
12 Zgórsko 850 189,2
13 Żarówka 750 242,8
Razem 24753 4 982,4

 

Chodniki

W ciągu czterech ostatnich lat radomyska gmina wybudowała ponad 4,2 km chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł. Najdłuższe odcinki tras dla pieszych powstały w Partyni (1037 m), Radomyślu Wielkim (942 m), Podborzu (905 m) i Janowcu (820 m).

Parkingi

W kończącej się kadencji gmina kontynuowała budowę parkingów w ważnych dla mieszkańców miejscach; w pobliżu szkół, sklepów, kościołów lub cmentarzy. W 2015 r. asfaltowy parking powstał w Dąbrówce Wisłockiej (650 m2. za 24,6 tys. zł). Rok później gmina wykonała kilka parkingów o nawierzchni asfaltowej: w Dulczy Małej przy drodze gminnej na wysokości cmentarza o pow. 400 m2 – 13,2 tys. zł; w Dulczy Wielkiej przy drodze gminnej koło kościoła o pow. 380 m2 – 17 tys. zł ; oraz w Żarówce pomiędzy kościołem, a szkołą o pow. 1430 m2 – 51,5 tys. zł . Nowe parkingi powstały także w Janowcu w sąsiedztwie kościoła i drogi prowadzącej na cmentarz (koszt 49 tys. zł) oraz w Zdziarcu w centrum miejscowości (42 tys. zł).

Dofinansowanie do dróg powiatowych

Gmina Radomyśl Wielki również w bieżącej kadencji partycypowała finansowo w modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy. Kwota dofinansowania do dróg i chodników powiatowych wyniosła ponad 2,2 mln zł, choć gmina była przygotowana na jeszcze większe wsparcie, a co za tym idzie większą liczbę inwestycji dotyczących modernizacji drogowych. W sumie w ostatnich czterech latach powstało ponad 5,5 km chodników w miejscowościach: Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Radomyśl Wielki, Ruda i Żarówka. Z kolei w latach 2016-18 udało się odnowić blisko 3,4 km dróg powiatowych. Prace prowadzone były w Dąbiu, Dulczy Małej i Wielkiej, Podborzu, Radomyślu Wielkim i Rudzie.

Prace przy drodze wojewódzkiej

Od lat Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego, zabiegał mocno o modernizację drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec na odcinku położonym na terenie gminie. Efektem tych starań w latach 2016 – 18 było odnowienie nawierzchni tej drogi w Janowcu o długości 1,1 km i od Zdziarca do Żarówki o długości 4,2 km. Gmina dołożyła do tej inwestycji swoją finansową „cegiełkę”.

Niemniej istotnym zadaniem jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej. W ostatnich dwóch latach powstało ok. 630 m nowego chodnika w Partyni oraz został wyremontowany ponad 300 metrowy odcinek w Radomyślu Wielkim. Gmina współfinansowała te zadania w wysokości blisko 280 tys. zł.

Obwodnica

26 lipca 2017 r. w Radomyślu Wielkim została podpisana umowa na budowę obwodnicy miasta. Obecnie przez miasteczko drogą wojewódzką Lisia Góra-Mielec średnio w ciągu dnia przejeżdża około 9400 samochodów. Obwodnica pozwoli na ich wyprowadzenie z centrum miasta. To przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, a dodatkowo umożliwi tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. – Czyniliśmy starania o obwodnicę przez ponad 20 lat. Cieszę, że po tylu latach wchodzi ona w etap realizacji. Dla nas jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo rozwiązuje problem wielu osób, które mieszkają przy ulicach Firleja, Rynek i Piłsudskiego. Zawsze powtarzam, że każda droga jest impulsem do rozwoju. Jestem przekonany, że obwodnica będzie kolejnym etapem rozwoju Radomyśla – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obwodnica będzie mieć siedmiometrową jezdnię, a w rejonie skrzyżowań – dodatkowe pasy ruchu dla skręcających w lewo i prawo oraz obustronne pobocza o szerokości 1,25 m. Nowy odcinek drogi będzie miał długość ok. 3,1 km. Koszt przedsięwzięcia to 10,33 mln zł i oprócz środków województwa będzie współfinansowane z funduszy unijnych w ramach RPO.

32,2 – tyle kilometrów dróg asfaltowych odnowionych zostało na terenie gminy Radomyśl Wielki w latach 2015-18 na kwotę ponad 8 mln zł

10,5 – tyle kilometrów chodników powstało na terenie radomyskiej gminy

 

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa