W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje

Coraz lepsze drogi

Ponad 32 km odnowionych dróg, ponad 10 km nowych chodników to bilans prac wykonanych w latach 2015 – 2018 na terenie gminy Radomyśl Wielki.

Władze radomyskiej gminy w każdej kadencji przykładają ogromną uwagę do poprawy stanu infrastruktury drogowej. Nie inaczej było w kończącej się kadencji.

Więcej niż planowano

– Poprawa stanu dróg, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa na drogach to nasz priorytet od wielu lat. Stąd inwestycje związane z wykonywaniem nowych nawierzchni asfaltowych dróg, jak również budowa chodników. Cieszy fakt, że w tej kadencji wykonaliśmy dużo więcej dywaników asfaltowych niż początkowo zakładaliśmy i to pomimo braku, jak w poprzednich kadencjach, możliwości skorzystania ze środków unijnych. Udało się natomiast pozyskać pieniądze z programów rządowych (z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Niemniej źródłem sfinansowania większości inwestycji drogowych były środki własne. Dodam, że drogi asfaltowe wykonywane były w każdej miejscowości naszej gminy. Warte podkreślenie, że ogrom prac drogowych wykonaliśmy w Rudzie, gdzie poza Radomyślem, mamy najgęstszą sieć dróg gminnych. Ważne inwestycje drogowe wykonaliśmy także w Dąbiu, Dulczy Wielkiej i Radomyślu – mówi burmistrz Józef Rybiński.

5 mln na 25 km

– W sumie wydaliśmy blisko pięć milionów złotych na odnowienie starych nawierzchni asfaltowych i budowę nowych dróg asfaltowych, których powstało blisko 25 km. Wybudowaliśmy ponad 4 km chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł. Do tego mocno zabiegaliśmy o remont dróg powiatowych i wojewódzkiej. W przypadku drogi z Mielca do Tarnowa mamy tę satysfakcję, że w końcu w tym roku na terenie naszej gminy doczekaliśmy się dobrego jej standardu na całej długości. Zabiegamy także o budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkiej, i w połowie współfinansujemy ich powstanie. Jesteśmy też bardzo zadowoleni, wielkimi krokami zbliża się budowa obwodnicy Radomyśla, o co zabiegaliśmy przez długie lata – dodaje burmistrz Rybiński.

Zestawienie długości zmodernizowanych dróg gminnych w latach 2015-18

Lp. Rok Zmodernizowane drogi gminne długość w m Wartość w tys. zł
1 2015 2467 659,5
2 2016 5902 1227,2
3 2017 8543 1362,2
4 2018 7841 1733,5
  Razem 24753 4 982,4

Zestawienie wykonanych dywaników asfaltowych na drogach gminnych
w poszczególnych miejscowościach w latach 2015-2018

Lp. Miejscowość Dywaniki asfaltowe na drogach gminnych długość w metrach Wartość w tys. zł
1 Dąbie 2715 183,3
2 Dąbrówka Wisłocka 495 110,1
3 Dulcza Mała 1817 215,9
4 Dulcza Wielka 2650 677,9
5 Janowiec 1790 310,1
 6 Partynia 1195 183,0
7 Pień 1123 237,2
8 Podborze 687 111,8
9 Radomyśl Wielki 2779 918,1
10 Ruda 6552 1333,8
11 Zdziarzec 1350 269,2,0
12 Zgórsko 850 189,2
13 Żarówka 750 242,8
Razem 24753 4 982,4

 

Chodniki

W ciągu czterech ostatnich lat radomyska gmina wybudowała ponad 4,2 km chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł. Najdłuższe odcinki tras dla pieszych powstały w Partyni (1037 m), Radomyślu Wielkim (942 m), Podborzu (905 m) i Janowcu (820 m).

Parkingi

W kończącej się kadencji gmina kontynuowała budowę parkingów w ważnych dla mieszkańców miejscach; w pobliżu szkół, sklepów, kościołów lub cmentarzy. W 2015 r. asfaltowy parking powstał w Dąbrówce Wisłockiej (650 m2. za 24,6 tys. zł). Rok później gmina wykonała kilka parkingów o nawierzchni asfaltowej: w Dulczy Małej przy drodze gminnej na wysokości cmentarza o pow. 400 m2 – 13,2 tys. zł; w Dulczy Wielkiej przy drodze gminnej koło kościoła o pow. 380 m2 – 17 tys. zł ; oraz w Żarówce pomiędzy kościołem, a szkołą o pow. 1430 m2 – 51,5 tys. zł . Nowe parkingi powstały także w Janowcu w sąsiedztwie kościoła i drogi prowadzącej na cmentarz (koszt 49 tys. zł) oraz w Zdziarcu w centrum miejscowości (42 tys. zł).

Dofinansowanie do dróg powiatowych

Gmina Radomyśl Wielki również w bieżącej kadencji partycypowała finansowo w modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy. Kwota dofinansowania do dróg i chodników powiatowych wyniosła ponad 2,2 mln zł, choć gmina była przygotowana na jeszcze większe wsparcie, a co za tym idzie większą liczbę inwestycji dotyczących modernizacji drogowych. W sumie w ostatnich czterech latach powstało ponad 5,5 km chodników w miejscowościach: Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Radomyśl Wielki, Ruda i Żarówka. Z kolei w latach 2016-18 udało się odnowić blisko 3,4 km dróg powiatowych. Prace prowadzone były w Dąbiu, Dulczy Małej i Wielkiej, Podborzu, Radomyślu Wielkim i Rudzie.

Prace przy drodze wojewódzkiej

Od lat Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego, zabiegał mocno o modernizację drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec na odcinku położonym na terenie gminie. Efektem tych starań w latach 2016 – 18 było odnowienie nawierzchni tej drogi w Janowcu o długości 1,1 km i od Zdziarca do Żarówki o długości 4,2 km. Gmina dołożyła do tej inwestycji swoją finansową „cegiełkę”.

Niemniej istotnym zadaniem jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej. W ostatnich dwóch latach powstało ok. 630 m nowego chodnika w Partyni oraz został wyremontowany ponad 300 metrowy odcinek w Radomyślu Wielkim. Gmina współfinansowała te zadania w wysokości blisko 280 tys. zł.

Obwodnica

26 lipca 2017 r. w Radomyślu Wielkim została podpisana umowa na budowę obwodnicy miasta. Obecnie przez miasteczko drogą wojewódzką Lisia Góra-Mielec średnio w ciągu dnia przejeżdża około 9400 samochodów. Obwodnica pozwoli na ich wyprowadzenie z centrum miasta. To przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, a dodatkowo umożliwi tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. – Czyniliśmy starania o obwodnicę przez ponad 20 lat. Cieszę, że po tylu latach wchodzi ona w etap realizacji. Dla nas jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo rozwiązuje problem wielu osób, które mieszkają przy ulicach Firleja, Rynek i Piłsudskiego. Zawsze powtarzam, że każda droga jest impulsem do rozwoju. Jestem przekonany, że obwodnica będzie kolejnym etapem rozwoju Radomyśla – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obwodnica będzie mieć siedmiometrową jezdnię, a w rejonie skrzyżowań – dodatkowe pasy ruchu dla skręcających w lewo i prawo oraz obustronne pobocza o szerokości 1,25 m. Nowy odcinek drogi będzie miał długość ok. 3,1 km. Koszt przedsięwzięcia to 10,33 mln zł i oprócz środków województwa będzie współfinansowane z funduszy unijnych w ramach RPO.

32,2 – tyle kilometrów dróg asfaltowych odnowionych zostało na terenie gminy Radomyśl Wielki w latach 2015-18 na kwotę ponad 8 mln zł

10,5 – tyle kilometrów chodników powstało na terenie radomyskiej gminy

 

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kultura i język hiszpański dla przedszkolaków [FOTO]

Wiadomości Mielec

Powstaną mieszkania SIM

Wiadomości Mielec

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa