W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Ćwiczenia obronne w mieleckiej komendzie

W Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”, w których uczestniczyło 20 rezerwistów posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.
Rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając i doskonaląc wiedzę dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, jak również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem rezerw osobowych Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, przewidzianych do militaryzacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 7, przyjęciem 20 rezerwistów. Po wstępnych czynnościach organizacyjnych, meldunek o rozpoczęciu przyjął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu podinsp. Grzeorz Bajda. Następnie w trakcie kilku paneli tematycznych, powołani rezerwiści zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji mieliby wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez tę formację.

Podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych omówiła Maria Kalicka. O zasadach ochrony informacji niejawnych przypomniał uczestnikom ćwiczeń mł. asp. Łukasz Borowiec – pełnomocnik ds. ochrony informacji. Następnie asp.szt. Krzysztof Śledziona omówił zadania, obowiązki i uprawnienia osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji.

W dalszej części ćwiczeń rezerwiści wzięli udział w wykładach poświęconych m.in. zasadom udzielania pierwszej pomocy, które przedstawili st.sierż. Ewelina Ziemba oraz ratownik medyczny Jarosław Marczewski. Budowę i sposoby posługiwania się bronią palną przedstawił instruktor wyszkolenia strzeleckiego podkom. Bartosz Gracz. Zaprezentował również podstawowe rodzaje broni palnej, wykorzystywanej w Policji. W kolejnym module ćwiczeń asp.szt. Leszek Gawron omówił zadania realizowane przez Policję na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz Obrony Cywilnej oraz poprowadził zajęcia dotyczące działań Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Asp. szt. Tomasz Mroczek przedstawił istotę i zakres prowadzenia szczególnej ochrony i obrony obiektów oraz udział osób posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji. Z podstawami prawnymi działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji zapoznał rezerwistów mł. asp. Paweł Tomczyk.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu nadkom. Jacka Juwy stosowne zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Nowy punkt Pakersi przy ul. Chopina 2 w Mielcu

Wiadomości Mielec

100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Radomyśl Wielki

Wiadomości Mielec

Niedługo Leśny MiniRajd Rowerowy

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa