W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

Czy ”Ekologiczny Kronospan” to mit?

Firma odwołuje się od obowiązku monitoringu i zmniejszania poziomu emisji niektórych gazów.

Nasze Stowarzyszenie dotarło do pełnej treści odwołania firmy Kronospan Mielec od nowych wymogów pozwolenia zintegrowanego wydanego przez UMWP. Treść złożonego do Ministerstwa Środowiska 9 lipca b.r. odwołania dobitnie wskazuje na to, iż wbrew forsowanej przez firmę Kronospan narracji dialogu, transparentności i proekologicznej postawy; jej władze postanowiły zakwestionować nałożone przez Marszałka na Kronospan Mielec obowiązki zaostrzonego monitoringu emisji gazów i pyłów. Do tego, Kronospan odwołuje się również od obowiązku zredukowania o 50% emisji tlenków azotu (NOx). Te fakty zdają się zaprzeczać prowadzonej przez firmę kampanii informacyjnej: z treści odwołania wynika, iż ani pomiar ciągły ani redukcja emisji ww. gazów nie leży w jej interesie.


Firma, na swej stronie http://ekologicznykronospan.pl oraz profilu w portalu Facebook, stara się tworzyć narrację pro-ekologicznej, zielonej organizacji, której leży na sercu „dobro mieszkańców” jak i ochrona środowiska. Możemy tam przeczytać m.in.: „Jesteśmy zwolennikami monitoringu ciągłego. Nie mamy nic do ukrycia, działamy transparentnie.” Wbrew temu twierdzeniu, w treści złożonego do Ministra odwołania prawnicy Kronospanu bardzo mocno argumentują przeciwko nie tylko ciągłemu monitoringowi emisji, którego wymaga pozwolenie wydane przez Marszałka; kwestionują też częstotliwość innych pomiarów, których obowiązek również nakłada ww. dokument.

Z punktu widzenia mieszkańców miasta i okolic, monitoring ciągły, a więc sprawdzanie na bieżąco i bez przerwy emisji wydobywających się z kominów firmy gazów czy pyłów jest bardzo istotny. Nałożenie obowiązku ciągłego pomiaru obiecał mieszkańcom Marszałek Ortyl. Jak się okazuje, Kronospan wolałby takiej ciągłej kontroli uniknąć – z treści odwołania wynika, że firma podejmuje w pierwszej kolejności próby całkowitego uchylenia wymogu tych pomiarów, albo odsunięcia ich w czasie, z tym, że tylko dla E101. Pomiarów ciągłych zanieczyszczeń gazowych na największym emitorze E5, nie zamierza w ogóle realizować.

Argumentowane jest to nie tylko kwestiami technologii, która jakoby jest „niedostępna”, ale też znacznymi „kosztami dla firmy”. Czy firma, której roczne zyski potrafią przekroczyć 200 mln. złotych naprawdę zmuszona jest, by oszczędzać na ochronie środowiska? Bardzo znamienny jest fakt, iż w treści odwołania firma Kronospan nie zgadza się również z obowiązkiem ograniczenia emisji tlenków azotu o 50%, określając to mianem „uciążliwego i kosztownego obowiązku”. Czy tak ma wyglądać postępowanie pro-ekologiczne i ukierunkowane na ochronę środowiska? Zdaniem naszej organizacji, treść odwołania firmy Kronospan stoi w zupełnej sprzeczności z prowadzoną przez nią w mediach wielką kampanią wizerunkową, mającą na celu zmianę opinii o firmie, która przez ponad 20 lat powodowała i, zdaniem wielu mielczan, wciąż powoduje znaczne uciążliwości. Odwołanie od kluczowych zapisów pozwolenia zintegrowanego jest swoistą kontynuacją polityki firmy, którą znamy z przeszłości.

Przypomnijmy, z obowiązkiem ciągłego monitoringu emisji na dwóch największych kominach (który to obowiązek wynikał z porozumienia z Urzędem Miasta podpisanego przez Śp. Prezydenta Kozdębę) Kronospan walczył na drodze sądowej przez 3 lata. Odwołanie złożone w lipcu jest jedynie przedłużeniem tych działań i ma na celu jedynie obronę interesów firmy, lub odłożenie „uciążliwych obowiązków” w czasie. Mielczanom pozostaje teraz nadzieja, że niezwykle rozbudowana prawna argumentacja pełnomocników Kronospanu nie znajdzie akceptacji w Ministerstwie Środowiska.

Naszym zdaniem, monitoring ciągły na wszystkich emitorach firmy jest jedyną gwarancją tego, że faktyczne emisje będą zredukowane do absolutnego minimum. Tylko wtedy Kronospan będzie mógł mienić się „ekologiczną” firmą, obecnie jest to jedynie wizerunkowy mit.

Piotr Tabor, Członek Zarządu Stowarzyszenia:

Wcześniejsza informacja od Marszałka, o tym, że „wszystkie źródła emisji zanieczyszczeń w Kronospanie”, (a przynajmniej źródła emisji zorganizowanej), zostaną objęte pomiarem ciągłym bezpośredniego przepływu gazów i pyłów, była bardzo obiecująca. Z momentem wydania pozwolenia, do naszej świadomości dotarł absurd w postaci forsowania tezy, że na monitoring ciągły zasługują tylko dwa kominy, bo reszta jest „mało istotna”, co przebijało się w stanowisku Urzędu Marszałkowskiego.

Czytając treść obecnego odwołania do Ministra, okazuje się, że sam Kronospan ma jeszcze inny plan, będący w zasadzie kontynuacją batalii rozpoczętej przez firmę jeszcze za życia śp. Daniela Kozdęby. I tu bynajmniej może nie chodzić tylko o odroczenie w czasie, ale o całkowite zaniechanie budowy aparatury pomiarowej tam, gdzie eksplozje i emisje ponad normy są „i nadal będą” wpisane w codzienność bytu naszego miasta.

Mikołaj Skrzypiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia:

Treść odwołania Kronospanu od decyzji Marszałka pokazuje wyraźnie, że firma nie zamierza stosować się do postanowień o monitoringu ciągłym na największych kominach. Te same argumenty firma podnosiła już w 2015 roku, także mówienie o tym, iż „nie dostępnej technologii” albo że „potrzeba dodatkowych analiz” jest pewnym nadużyciem. „Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu” – odnoszę wrażenie, że to powiedzenie sprawdza się świetnie w przypadku działań Kronospanu, który monitoringu ciągłego na swoich kominach po prostu nie chce.

W skrócie:
• Kronspan odwołuje się od obowiązku ciągłych pomiarów emisji na największych kominach,
• Firma w odwołaniu kwestionuje zbyt dużą jej zdaniem częstotliwość pozostałych pomiarów
• Kronospan kwestionuje nałożony na nią obowiązek zmniejszenia emisji tlenków azotu
• Firma nazywa nowe obowiązki „uciążliwymi i kosztownymi”
• Firma odwołuje się od nowych obowiązków zwiększenia kontroli używanych surowców

Załączniki:
• Skany z fotokopii odwołania firmy Kronospan – fragmenty do częściowej publikacji.
• Tabela porównawcza elementów monitoringu wymaganego w PZ względem odwołania

 

INFORMACJA-PRASOWA_SSE_16.08.18 kronospan nie chce monitoringu

 

Prezentacja różnic_odwołanie Kronospan

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

2 komentarze

KB 16 sierpnia 2018 (czwartek) at 16:30

Skoro zakład nie występował o nowe pozwolenie zintegrowane to po co było mieszać?

Odpowiedz
Ciekawski 16 sierpnia 2018 (czwartek) at 16:38

Ciekawe czy ekolodzy (jak w przypadku wielkich marszy w Mielcu) będą startować na Prezydenta o radnych. Jak myślicie? Mają jakieś szanse? Ostatnie publikacje prasowe pokazują ich w złym świetle i pokazują ich powiązania biznesowe, które nie są do końca przejżyste.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa