W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje Materiały video

Czy Prezydent Kozdęba będzie miał swoje rondo?[VIDEO]

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która ma odbyć się zdalnie już we czwartek, jednym z punktów obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego w ciągu ulicy Witosa w Mielcu – Rondo Daniela Kozdęby.

RADA MIEJSKA W MIELCU
uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadać nazwę rondu zlokalizowanemu na części działek nr 2405/2, 2403/2, działce nr 2406/1 (obr.5.
Smoczka) w ciągu ulicy Witosa w Mielcu – Rondo Daniela Kozdęby.
§ 2.
Granice terenu ronda określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisji Oświaty i Kultury.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

We wrześniu 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie drogi łączącej ulice Powstańców Warszawy z ulicą Inwestorów.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa