W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Do szkół powróciło zdalne nauczanie

19 października odbyła się online narada wicestarosty Powiatu Mieleckiego z dyrektorami szkół, dla których Starostwo jest organem prowadzącym. Celem spotkania była analiza i ocena stanu przygotowania mieleckich szkół i placówek ponadpodstawowych do zdalnego nauczania, w którym to trybie od dnia dzisiejszego pracują wszystkie szkoły tego typu w Polsce.

Szczegółowa analiza sytuacji dokonana na spotkaniu wskazuje jednoznacznie na dobre przygotowanie powiatowych szkół i placówek do zdalnego systemu funkcjonowania.

Wszystkie szkoły na terenie powiatu są przygotowane do prowadzenia zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. W okresie od maja do października bieżącego roku zdecydowana większość pedagogów przeszła gruntowne szkolenia w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi edukacyjnych dostępnych na tej platformie, a uczniowie naszych szkół mają założone konta dostępu. Powiat uczestniczył w rządowym programie „Zdalna szkoła”, w ramach którego udało się doposażyć szkoły w sprzęt informatyczny, głównie w laptopy i inne niezbędne urządzenia peryferyjne. Pozwala to na właściwe prowadzenie przez nauczycieli zdalnego nauczania, a pojedyncze przypadki braku dostępu do sprzętu zgłaszane przez uczniów, będą na bieżąco rozwiązywane przez szkoły na zasadzie wypożyczenia komputerów z zasobów szkolnych.

Zajęcia zdalne będą prowadzone przez zdecydowaną większość nauczycieli z domu, jedynie około 15% pedagogów zdeklarowało chęć i potrzebę poprowadzenia zdalnego nauczania z macierzystej szkoły. W jednej ze szkół ten odsetek jest wyższy i sięga około 30% wszystkich nauczycieli tej szkoły. Jest to związane z lepszym wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i klasopracowni do zdalnego nauczania.

Wszyscy dyrektorzy jednomyślnie, przy pełnej aprobacie organu prowadzącego uznają, że lekcje należy prowadzić w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym daną klasę tygodniowym rozkładem zajęć. W szczególnych sytuacjach pojedyncze godziny mogą być realizowane w innym terminie, ale o tym decydować będą dyrektorzy na wniosek nauczycieli po poinformowaniu zainteresowanych uczniów. Ustalono też, że lekcja prowadzona w trybie zdalnym może trwać od 30-45 minut i będzie to uzależniane od specyfiki danej szkoły oraz przedmiotu. Starostwo rekomenduje prowadzenie lekcji zdalnych w wymiarze 35 minut. Pozwoliłoby to na optymalne wykorzystanie czasu prowadzenia zajęć i przygotowania materiałów na poszczególne moduły nauczania.

Zdecydowanie największym wyzwaniem, ale też i dość dużym problemem będzie realizacja w tym czasie zdalnej nauki zajęć praktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem – mają się one odbywać w trybie stacjonarnym i skorelowanie ich z przedmiotami ogólnokształcącymi będzie wymagało dużo starań ze strony dyrektorów szkół zawodowych. Należy w tym miejscu podkreślić dodatkową trudność wynikającą z faktu współrealizacji wielu zajęć praktycznych przez szkoły zawodowe z CKPiDN w ramach Regionalnego Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Realizacja zajęć praktycznych będzie szczegółowo omówiona przez zainteresowanych dyrektorów, tak aby efekty edukacji zawodowej były w pełni satysfakcjonujące uczniów i pozwoliły na pełną realizację celów kształcenia zawodowego.

DCIM/100MEDIA/DJI_0053.JPG

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa