W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na piec gazowy

Od stycznia br. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami wraz ze Strażą Miejską, przeprowadzają kontrolę w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych na terenie miasta Mielca.

Do chwili obecnej przeprowadzono 50 kontroli z czego 13 wykazało, że skontrolowane kotły podlegają obowiązkowej wymianie do końca 2021 r. Kontrole te mają charakter głównie informacyjny, jednak zdarzają się przypadki spalania niedozwolonych materiałów porozbiórkowych lub odpadów komunalnych. W takim wypadku Straż Miejska zmuszona jest nałożyć mandat. W uzasadnionym przypadku SM może jedynie pouczyć mieszkańca, który np. nieświadomie do rozpalania w piecu używa kolorowych gazetek reklamowych czy odpadów zielonych jak zrębki ze świerka wraz z igliwiem. Materiały te zawierają szkodliwe substancje i powodują wydobywanie się metali ciężkich oraz szkodliwego rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Na każdy piec którego czas eksploatacji wynosi pow. 10 lat naklejana jest odpowiednia naklejka, która informuje o finalnym terminie wymiany kotła. Młodsze kotły których czas eksploatacji wynosi od 5-10 lat otrzymują naklejki z terminem do 31 grudnia 2023 r. Podczas kontroli mieszkańcy otrzymują również ulotki informacyjne o możliwościach dotacji do wymiany źródeł ogrzewania. Kontrole potrwają do końca kwietnia 2021 r.

Przypominamy że w związku z Uchwałą Antysmogową dla strefy podkarpackiej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego:

  • 334. Prawo Ochrony Środowiska [Brak przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej]

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Drodzy mieszkańcy! Skorzystajcie z gminnego dofinansowania i wymieńcie kocioł węglowy na piec gazowy! Dbanie o nasze środowisko, to nasza wspólna sprawa!

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa