W Cieniu Jupiterów Mielec
navigator
fratelli
Image default
Informacje

Dofinansowania uzyskane z funduszy zewnętrznych – Urząd Miasta

Całkowita wartość projektów: 27 164 285,54 zł
Kwota uzyskanego dofinansowania: 15 101 045,13 zł
Liczba projektów infrastrukturalnych, które jak dotąd uzyskały dofinansowanie w roku 2016 r.: 8

 1. Dofinansowanie na drogi

 

 

 • Przebudowa ulicy Jagiellończyka (1 0 3707 R) i ul. Padykuły (1 0 3708 R) w Mielcu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Projekt obejmuje przebudowę ulic Jagiellończyka i Padykuły poprzez budowę lewoskrętów, prawoskrętów, ronda oraz wymianę nawierzchni. Planowana inwestycja obejmuje również budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia.
Wartość zadania wynosi: 2 044 154,97 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 022 076,00 zł.
Planowany termin zakończenia: październik 2016 r.

 

padykuly-jagiellonczyka-3

 

 1. Dofinansowania na infrastrukturę sportową i sportowo-edukacyjną

 

Infrastruktura sportowa za MOSiR:

W ostatnich tygodniach Gmina Miejska Mielec uzyskała informację o przyznanych dofinansowaniach Ministerstwa Sportu i Turystyki na  zagospodarowanie terenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 • Projekt 1 dofinansowany w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego (Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki) – projekt pn. „Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkouru”.

Zaplanowane jest wybudowanie ogólnodostępnych obiektów umożliwiających masowe uprawianie sportu. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie i wykonanie: boiska rekreacyjnego do gry w piłkę nożną wraz z placem zabaw dla dzieci sprzyjającego aktywności fizycznej (na terenie przy ul. Baczyńskiego), a także boiska do koszykówki, skateparku i parkouru (usytuowanych na terenach za MOSiR-em).

Wartość  kosztorysowa zadania wynosi: 3 024 677,12 zł, zaś wysokość przyznanego dofinansowania – 900 000,00 zł.
Planowany termin zakończenia: listopad 2017 r.

Projekt-2

 • Projekt 2 dofinansowany w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki – projekt pn. „Modernizacja 2 boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec”.

Zadanie obejmuje remont dwóch boisk (usytuowanych na terenach za MOSiR-em): boisko pełnowymiarowe ze sztucznej trawy  o wymiarach 105×68 m oraz boisko pełnowymiarowe trawiaste z odwodnieniem o tych samych  wymiarach – oba boiska z przeznaczeniem na treningi klubów piłkarskich oraz umożliwiające masowe uprawianie sportu. Inwestycja przewiduje również terenowe urządzenia sportowe, rozmieszczone wzdłuż boisk.

Wartość  kosztorysowa zadania wynosi: 4 791 446,00 zł, zaś wysokość przyznanego dofinansowania –  2 000 000,00 zł.
Planowany termin zakończenia: listopad 2017 r.

6-Boiska-sportowe-MOSiR-1024x683

 

Infrastruktura sportowa w szkołach:

 

 • Budowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 otrzymała dofinasowanie

W dniu 12 sierpnia 2016 r. Minister Sportu i Turystyki zatwierdził listę projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. Na liście dofinansowanych projektów znalazła się również mielecka inwestycja pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu”.

Budowa hali przy SP 3 jest inwestycją, o którą przez lata zabiegali Dyrekcja i rodzice dzieci uczących się w szkole. Prace, finansowane do tej pory wyłącznie z miejskiego budżetu, ruszyły już w ubiegłym roku. Teraz, dzięki wsparciu finansowemu ze strony MSiT, Gmina uzyska dodatkowe dofinansowanie zewnętrzne.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 3 687 166,00 zł, natomiast przyznane dofinansowanie: 1 216 500,00 zł.
Planowany termin zakończenia (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami): grudzień 2016 r.

 

9-Hala-prz-SP3-1024x576

 

 • Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu

W ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 uzyskano dofinansowanie na remont i przebudowę sali gimnastycznej przy SP 9, w tym także prace termomodernizacyjne i zakup wyposażenia. Prace budowlane są w toku.

Całość inwestycji: 683 281,15 zł, w tym otrzymane dofinansowanie: 474 312,56 zł.
Planowany termin zakończenia: jesień 2016 r.

 

16-Przebudowa-segmentu-sportowego-SP-9-1024x683

 

 1. Dofinansowania na infrastrukturę pomocy społecznej

 

 • Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych

W ramach działania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uzyskane zostało dofinansowanie na przebudowę i remont zdegradowanego piętrowego obiektu przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na cele utworzenia 6 mieszkań chronionych (w sumie dla 25 osób). Funkcjonowanie mieszkań chronionych będzie powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców. Lokatorzy mieszkań chronionych uczestniczyć będą w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez MOPS w Mielcu, w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) w specjalnie dobranych do ich potrzeb formach aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt obejmuje prace budowlane na parterze i piętrze budynku, w tym instalacje i prace termomodernizacyjne oraz wyposażenie mieszkań.

Całkowita wartość projektu: 1 662 548,77 zł, w tym dofinansowanie: 999 856,75 zł.
Planowany termin zakończenia: grudzień 2017 r.

 

19-Mickiewicza-13-1024x683

 

 • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej

W ramach działania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uzyskane zostało dofinansowanie na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Sitki na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. W obiekcie wydzielony będzie funkcjonalnie Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych – (40 uczestników) na parterze budynku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (25 uczestników) zlokalizowane w części dwukondygnacyjnej, tj. na parterze i poddaszu, z pomieszczeniami połączonymi windą. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku gospodarczo-garażowego poprzez poszerzenie oraz dobudowanie skrzydła.

Całkowita wartość projektu: 4 087 522,45 zł, w tym dofinansowanie: 3 467 936,55 zł.
Planowany termin zakończenia: grudzień 2017 r.

20-Sitki-3-1024x683

 

 1. Dofinansowanie na e-usługi

 

 • Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości

W ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 otrzymano dofinansowanie  na projekt, którego celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez dostarczenie mieszkańcom gminy i podmiotom gospodarczym nowoczesnej, otwartej i cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Przedmiotem projektu jest realizacja szeregu działań merytorycznych mających doprowadzić do uruchomienia 32 e-usług o co najmniej trzecim poziomie dojrzałości świadczonych w układzie A2B i A2C i 2 usług A2A. Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze Mielca w 44 lokalizacjach – Urzędzie Miejskim oraz podległych mu jednostkach.

Całkowita wartość projektu: 7 188 384,45 zł, w tym dofinansowanie: 5 018 066,83 zł.
Planowany termin zakończenia: marzec 2018 r.

 

 

Zobacz też...

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa