W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje Kultura i nauka Relacje z wydarzeń Rozrywka

Dofinansowanie na modernizację i przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej

Gmina Miejska Mielec jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęła prace dotyczące poszerzenia i wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację i przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego, czyli tzw. „żółtej biblioteki”. Zgodnie z zaprojektowaną dokumentacją techniczną modernizacja obiektu umożliwi zmianę i poszerzenie zakresu jej działań oraz zaoferowanie nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców całego regionu mieleckiego. W rezultacie rozbudowy powstanie nowoczesne biblioteka z bogatą ofertą kulturalną dla wszystkich grup wiekowych znacznie wykraczającą poza ofertę czytelniczą. W założeniu planowany projekt przyczyni się zarówno do wzrostu udziału mieszkańców regionu w życiu kulturalnym, jak i do zwiększenia poczucia tożsamości mieszkańców, integracji społecznej i aktywizacji.

Zaproszenie Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego do zgłaszania projektów do Kontraktu Terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 roku miało dla nas ogromne znaczenie, bowiem w zakresie infrastruktury kultury możliwości pozyskania dofinansowania sięgają aż 85% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (projektów nie większych niż 5 mln euro, czyli właśnie kwoty w przybliżeniu 20 – 21 mln euro). Na pierwszy rzut oka zapisy głównego dokumentu programu, czyli Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nie dopuszczają jednostek samorządu terytorialnego do realizowania projektów dotyczących rozwoju czytelnictwa w miastach innych niż wojewódzkie, jednak co bardzo istotne nie stosują tego obostrzenia do projektów wynikających z Kontraktu Terytorialnego. Podobna sytuacja dotyczy również projektów z zakresu modernizacji domów kultury, których nie przewidziano w zamkniętym katalogu programu (poza Kontraktem Terytorialnym).

Alternatywną drogą do pozyskania środków na modernizację biblioteki jest zgłoszenie projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków właśnie się rozpoczyna. Jednak maksymalna kwota dofinansowania wynosi jedynie 6 mln zł i nie jest w stanie pokryć nawet 30% kosztów planowanej inwestycji.

Z artykułu opublikowanego na stronie www.podkarpackie.pl z dnia 1 września br. dowiadujemy się, że mielecki projekt kulturalny został odrzucony z przyczyn formalnych. Autor artykułu powołuje się na zapisy Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które interpretowane w sposób przedstawiony w artykule powinny wykluczać również projekty dotyczące chociażby modernizacji domów kultury. Tymczasem na liście projektów rekomendowanych przez województwo znalazło się kilka takich projektów, niezrozumiałe jest zatem dlaczego projekt dotyczący biblioteki został odrzucony i miasto zostało tym samym pozbawione możliwości aplikowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Co więcej, w zaproszeniu wystosowanym przez Urząd Marszałkowski do składania propozycji projektów zaznaczono, że to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie oceniało projekty pod względem formalnym, co tym bardziej motywuje nas do wyjaśnienia kwestii negatywnej oceny formalnej już na poziomie wojewódzkim. – podkreśla Sekretarz Miasta Monika Szczodry. Z uwagi na zaistniałą sytuację, a także na zapisy Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które bez pokuszenia się o wnikliwą analizę mogą wydawać się mylące, czy też niejasne, zwróciliśmy się w dniu 19 września z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o pisemne wyjaśnienie i uzasadnienie oceny. Obecnie czekamy na odpowiedź.

Warto dodać, że niestety miasto Mielec nie mogło zaproponować alternatywnego projektu
z zakresu infrastruktury kulturalnej, szczególnie że na etapie oceny formalnej, prowadzonej na szczeblu ministerialnym, jednym z warunków ocenianych i koniecznych do spełnienia ma być prawidłowy montaż finansowy. W budżecie miejskim na najbliższe lata zaplanowano bardzo dużo znaczących i pilnych inwestycji, w tym budowa nowej hali sportowej wraz z basenem, rozwój transportu publicznego, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój zieleni miejskiej, modernizacje i budowy dróg oraz wiele innych.

Modernizacja biblioteki jest niezbędna dla rozwoju kulturalnego naszego miasta i całego regionu mieleckiego. Wagę inwestycji możemy dostrzec, analizując zbliżony projekt, który realizowany był w Jarosławiu przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu przedsięwzięciu w ciągu kilku lat podwoiła się liczba czytelników, a aż pięciokrotnie wzrosła liczba osób odwiedzających bibliotekę, czyli uczestników wydarzeń kulturalnych.

UM Mielec

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa