W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Dofinansowanie na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego

Gmina Miejska Mielec w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, którego celem  jest rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego otrzymała grant w wysokości 213 405 zł. Grant zostanie przeznaczony na wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jest priorytetem w dobie dostępu do Internetu, a organy administracji publicznej, przetwarzające ogromną ilość danych chronionych, muszą w tym zakresie wykazać szczególną odpowiedzialność.

Inwestowanie w cyberbezpieczeństwo w urzędzie jest dodatkowo uzasadnione potwierdzonym nasilającym się zagrożeniem cyberataków.

Aby efektywnie przeciwdziałać cyfrowym zagrożeniom, należy stosować rozwiązania, działania, które zapobiegać będą potencjalnym cyberatakom. Klasyczne rozwiązania nie są obecnie wystarczające. Niezbędne jest rozwiązanie zapewniające ochronę i działania podejmowane na wielu płaszczyznach: filtrowanie, wykrywanie i eliminowanie szkodliwego oprogramowania, wykrywanie działań próbujących wykorzystywać znane podatności systemów, jednocześnie umożliwiające bezpieczną transmisję danych i szyfrowania kanałów komunikacji.

Łącznie funkcjonalności te mają zapobiec takim szkodom jak: potencjalny wyciek i utrata danych, utrudnienia przy realizacji zadań realizowanych przez urząd, straty finansowe, utrata reputacji.

Mając na względzie opisane okoliczności Gmina Miejska złożyła wniosek, który uzyskał ocenę pozytywną. Wniosek zakłada zakup systemu – dwóch urządzeń typu UTM i usług towarzyszących. Razem obejmuje 5 elementów:

-diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

-dostarczenie fabrycznie nowego systemu – urządzeń typu UTM dla Urzędu Miejskiego w Mielcu.

-wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemu – urządzeń typu UTM – dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń i migracja konfiguracji z obecnie eksploatowanego urządzenia.

-kompleksowe szkolenie, minimum 5-dniowe z funkcjonowania dostarczonego systemu w siedzibie urzędu.

Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 18 miesięcy od podpisania umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa