14 listopada 2019 (czwartek) - 20:41
Dotacje rządowe na drogi
Dotacje rządowe na drogi
Dotacje rządowe na drogi
Informacje

Dotacje rządowe na drogi

Fundusz Dróg Samorządowych przedstawił listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2019 dla województwa podkarpackiego. Nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania zakończył się w kwietniu bieżącego roku.

Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł. 

Na liście znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł. 

Wśród zatwierdzonych inwestycji znalazło się kilka dróg z terenu Powiatu Mieleckiego.

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1141 R klasy „Z” – zbiorczej, ul. Wojska Polskiego w km 0+000-0+570,20, km 0+703,54-1+302,65,km 1+498,10-2+167,10 w Mielcu

wartość projektu: 10 462 540

termin wykonania: VI.2019-V.2020

wnioskowana kwota dofinansowania: 6 277 524

deklarowana kwota środków własnych: 4 185 01

2/ Remont drogi powiatowej nr 1180R relacji Dębica – Zdziarzec w km 14+480-20+466, klasy „Z” – zbiorczej w m. Dąbie i Zdziarzec w granicach istniejącego pasa drogowego

wartość projektu: 3 000 000

termin wykonania: VI-X.2019

wnioskowana kwota dofinansowania: 1 800 000

deklarowana kwota środków własnych: 1 200 000

3/ Remont drogi powiatowej nr 1143R relacji Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec w km 14+254-15+304 

wartość projektu: 850 000

termin wykonania: VI-X.2019

wnioskowana kwota dofinansowania: 510 000

deklarowana kwota środków własnych: 340 000

4/ Remont dróg powiatowych nr 1160R relacji Załuże – Zabrnie – Wadowice – Piątkowiec w km 9+000-16+677 i nr 1164R relacji Wierzchowiny – Bór – Jamy w km 0+000-0+750

wartość projektu: 5 000 000

termin wykonania: VI-X.2019

wnioskowana kwota dofinansowania: 3 000 000

deklarowana kwota środków własnych: 2 000 000

Łącznie w 2019 roku alokacja środków Funduszu dla woj. podkarpackiego wynosi (rekordowo) ponad 310 mln zł, dzięki czemu na wsparcie ze strony Rządu może liczyć ponad 260 zadań gminnych i powiatowych. Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu dzięki wsparciu środkami Funduszu wynosi 355 km. 

Zaznaczyć także należy, że w naborze wniosków na rok 2020 zakończonym 26 sierpnia 2019 r. gminy złożyły 168 wniosków (wartość inwestycji 333,5 mln zł) a powiaty 51 wniosków (kwota inwestycji 175,6 mln zł). Przewidywane dofinansowanie z FDS w roku 2020 na zadania roczne i wieloletnie dla województwa podkarpackiego wynosi 163,6 mln zł

Dotacje rządowe na drogi


Dotacje rządowe na drogi
Dotacje rządowe na drogi
Dotacje rządowe na drogi
Dotacje rządowe na drogi

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości