W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje Materiały video

Drony nad kominami domów jednorodzinnych kontrolowały jakość powietrza [VIDEO]

W dniach od 12 – 19 grudnia Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami wraz z asystą Straży Miejskiej, przeprowadził pomiary jakości powietrza na wybranych osiedlach, na których w sezonie grzewczym dotychczas pojawiały się przekroczenia dopuszczalnych  norm dla pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Pomiary realizowane były na osiedlu Kilińskiego, Wolności, Kazimierza Wielkiego, Cyranka oraz Dziubków, za pomocą drona firmy Fotoacc wykorzystującego innowacyjny system do pomiarów środowiskowych.

System ten jest wysokiej klasy aparatem do badania jakości powietrza i dostarcza w pełni wiarygodny pomiar parametrów o wynikach tożsamych z wynikami uzyskiwanymi w ramach Systemu Monitoringu Państwowego.

W ramach prowadzonych działań realizowano pomiar koncentracji pyłu zawieszonego metodą rozproszonej fotometrii laserowej dla frakcji PM1, PM2 oraz PM10. Dodatkowo określano zawartość szerokiej gamy związków chemicznych m.in. tlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku, chlorowodoru, formaldehydu, siarkowodoru oraz lotnych związków organicznych.

Wyniki w postaci raportów – uzyskane ze zgromadzonych pomiarów dostarczą odpowiedzi, czy w danej lokalizacji występuje znaczne zanieczyszczenie powietrza pyłem lub toksycznymi związkami chemicznymi, będącymi skutkiem spalania niedozwolonych substancji w kotłowniach domów jednorodzinnych. Dzięki tym opracowaniom możliwe będzie także zaplanowanie działań w zakresie dofinansowań na wymianę nieefektywnych systemów grzewczych, przede wszystkim na obszarach na których te przekroczenia wystąpiły w stężeniu najwyższym.

Przeprowadzone kontrole w lokalizacjach wskazanych przez dron pozwoliły stwierdzić, że świadomość mieszkańców w zakresie spalania niedozwolonego opału oraz odpadów jest wysoka. Podczas kilkudziesięciu kontroli nie spotkano się także ze spalaniem śmieci. Podstawowym problemem jest zbyt wysoka wilgotność drewna (krótko sezonowane), a nierzadko i węgla, które to mieszkańcy dokładają podczas rozpalania kotłów. Skutkuje to dużym zadymieniem i powoduje duży wzrost stężeń pyłów zawieszonych oraz formaldehydu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że dobrym sposobem na ograniczenie zadymienia podczas rozpalania jest rozpalanie w piecu od góry. Na jesieni ubiegłego roku Urząd Miejski zorganizował pokaz w Rynku Starego Miasta, co spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Prawidłowy sposób rozpalania „od góry” można obejrzeć w linku poniżej:

YouTube player

Również bardzo ważną kwestią, którą zaobserwowano podczas kontroli, był brak posiadania przez mieszkańca świadectwa jakości paliwa. Sprzedawca sprzedając opał jest zobowiązany do przekazania kopii takiego dokumentu (pod karą grzywny), a mieszkaniec podczas kontroli zobowiązany jest do okazania tego dokumentu. Dlatego zawsze należy żądać takiego świadectwa, żeby uniknąć sankcji z tytułu braku jego posiadania jak również i dlatego, że sprzedawany opał nierzadko mieszany jest z zakazaną bardzo drobną frakcją węgla jak np. miał węglowy.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Festyn Parafialny – „Rodzinnie u Ducha” [FOTO,VIDEO]

Wiadomości Mielec

II Turniej Akrobatyczny Edu Cup Mielec 2024 [FOTO]

Wiadomości Mielec

Piłkarze Stali Mielec na treningu z mediami [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa