W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Kultura i nauka

Dwie dotacje dla Samorządowego Centrum Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12 maja ogłosiło wyniki naboru na wizyty studyjne w ramach Programu Kultura. Wśród 54 nagrodzonych, znalazło się Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, które otrzyma ponad 25 tysięcy złotych z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wizyty studyjne to kilkudniowe (3-5 dni) spotkania przedstawicieli świata kultury biorących udział w Programie Kultura tj. Polski, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu. Celem wizyt jest nawiązanie nowych bądź wzmocnienie istniejących partnerstw mogących w przyszłości zaowocować wspólnym projektem dofinansowanym w ramach działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki, Programu Kultura MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Drugie dofinansowanie Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu otrzyma w ramach programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Narodowe Centrum Kultury wybrało 277 beneficjentów, między którymi rozdysponowało 10 milionów złotych.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu otrzyma w najbliższych miesiącach 35 tysięcy złotych w ramach wsparcia dla lokalnych inicjatyw w obszarze kultury.

Zobacz też...