W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Materiały video

Dziś odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Mieleckiego [VIDEO]

W niespełna godzinę mieleccy radni powiatowi podjęli zaledwie kilka najistotniejszych uchwał. Aż 11 z zaplanowanych na dzisiejszą – XVII – sesję punktów zostało zdjęte z porządku obrad.

W sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowiło kworum i pozwalało na podejmowanie prawomocnych decyzji. Absencja pozostałych radnych pozwoliła na nieco „luźniejsze” rozlokowanie foteli radnych. Liczbę osób stanowiących obsługę sesji również zmniejszono do niezbędnego minimum. Tuż przed obradami sala została dokładnie wysterylizowana. Przy wejściu były środki dezynfekcyjne, niektórzy radni skorzystali z zaproponowanych rękawiczek ochronnych.

Obrady odbyły się bez przedstawicieli mediów.

Radni dokonali zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok. Minister Finansów decyzją z dnia 09.03.2020 r. Nr MF/FS1.4143.3.24.2020.MF.635 zwiększył plan wydatków budżetu państwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19. 

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Powiat Mielecki otrzymał 742 900 zł. Środki te zostały przekazane, w formie dotacji, do Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na zakup: kombinezonów ochronnych, osłon na buty, fartuchów jednorazowych, rękawic, gogli, maseczek chirurgicznych, półmasek FFP2,  systemu do dezynfekcji powierzchni pionowych i trudnodostępnych AIR DECON 200, respiratorów, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, łóżek, materacy, systemu ssącego i filtrującego BIOVAC 106, komory laminarnej, inkubatora laboratoryjnego, centrali wentylacyjnej nawiew – wywiew, systemu DAP – miernik dawki promieniowania RTG, płynów. 

Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec w formie dotacji celowej w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wydanie książki ”Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński”.

Radni podjęli także uchwałę o wystąpieniu do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na otworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

Na koniec obrad Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego, Marek Paprocki zwrócił się z apelem do mieszkańców powiatu o zastosowanie się do przepisów wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. Jednocześnie M. Paprocki podziękował wszystkim tym, którzy z racji wykonywanego zawodu, bądź bezinteresownego zaangażowania włączają się aktywnie w pomoc członkom lokalnej społeczności.

Drodzy mieszkańcy miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego

Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta Mielca
i Powiatu Mieleckiego za właściwą postawę obywatelską, za dojrzałość
i odpowiedzialność w walce z koronawirusem. Dziękuję za to, że zostaliście
w swoich domach, mieszkaniach od chwili zawieszenia zajęć w szkołach
i przedszkolach. Wielkie podziękowania kieruję do młodzieży za zrozumienie tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

Szczególne podziękowania składam służbom medycznym – ludziom, którzy na pierwszej linii codziennie walczą z epidemią koronawirusa, narażając zdrowie i życie własne i swoich rodzin.

Dziękuję pracownikom sanepidu, strażakom, policjantom, straży miejskiej i pozostałym służbom mundurowym, służbom komunalnym, farmaceutom, pracownikom handlu, kierowcom, dostawcom, wolontariuszom, pracownikom administracji samorządowej, a także duchownym –  wszystkim tym, którzy zapewniają poprawne funkcjonowanie życia w powiecie mieleckim, narażając swoje zdrowie i życie. Dziękuję wszystkim bezimiennym – bezpośrednio walczącym z epidemią.

Wyrażam też wdzięczność nauczycielom, rodzicom i uczniom za podejmowane inicjatywy zdalnego nauczania.

Drodzy Mieszkańcy!

Proszę Was, bądźmy w tych szczególnych dniach dla siebie wyrozumiali
i wrażliwi na potrzeby innych. Zachowajmy spokój i rozwagę. Stosujmy się do zaleceń władz rządowych i samorządowych. W miarę możliwości pozostańmy nadal w domach.

Wszystkim życzę zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym okresie.

ZADBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!

                                                                                    Marek Paprocki

                                                          Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego


e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa