W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Dzisiaj odbyła się Sesja Rady Miasta w Przecławiu

Dzisiejsza XXXII sesja Rady Miejskiej w Przecławiu była sesja nadzwyczajną. Podjęta została uchwała dotycząca pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w m. Tuszyma” w kwocie 135.000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów budżetu na podstawie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dokonano zwiększenia planu wydatków oraz przeniesień w planie wydatków budżetu, w związku z inwestycjami, na które otrzymano dofinansowanie oraz w związku z wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych i przychodów Gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

– dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” na zadanie „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu” w kwocie 306 600,00 zł, łączny koszt inwestycji to 1 213 215,00 zł

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa do zadnia „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” w kwocie 1 075 260,00 zł.

Przekazana została dotacja celowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w m. Tuszyma” w wysokości 135 000,00 zł

Zwiększone zostały wydatki na kolejną rozpoczynająca się inwestycje, którą jest „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Kiełkowie” w kwocie 71 883,75 Planuje się także zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu wokół szkoły dla Szkoły Podstawowej w Rzemieniu w kwocie 12 000,00 zł., natomiast w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziana jest tez budowa ogrodzenia szkoły na kwotę 16 000,00 zł.

Podjęta została również uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2021-2030 oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części działek położonych w Łączkach Brzeskich, Przecławiu oraz Tuszymie pod poszerzenie dróg gminnych, a następnie ich przebudowę lub remont. 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa