W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Elektroniczna obsługa wniosków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru uruchomił platformę usług elektronicznych, która pozwala na składanie wniosków pozwalających na zakup dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, między innymi mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania należy wybrać kafelek Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD, na stronie głównej geoportalu powiatu mieleckiego, adres: http://mielec.geoportal2.pl/

Chcąc skorzystania z opcji dla danych niezawierających danych osobowych należy bezpłatnie z ałożyć konto użytkownika, umożliwiające złożenie zamówienia. Wszelkie dane i informacje dotyczące złożonego wniosku dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

W przypadku wniosków o materiały zawierające dane osobowe np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, oprócz założenia konta, konieczne jest potwierdzenie konta przez profil zaufany ePUAP. Składając zamówienie, należy zwrócić uwagę czy wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowej działki. W przypadku gdy dla danego zakresu zamówienia osoba nie jest właścicielem, konieczne jest dołączenie do wniosku potwierdzenia tzw. interesu prawnego (pełnomocnictwa i ewentualnej opłaty skarbowej lub przedstawienie odpowiedniej podstawy prawnej żądania danych). Dokumenty potwierdzające interes prawny należy dołączyć do wniosku jako załącznik w formacie PDF. Podobnie jak w przypadku pozostałych wniosków, zamówione dokumenty oraz informacje dotyczące postępu realizacji wniosku, dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

Opłatę za zamówienie należy dokonać po wygenerowaniu przez system dokumentu obliczenia opłaty (DOO). Przy wypełnianiu formularza wniosku prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych pól. Ważne jest aby na wniosku w polu Dodatkowe wyjaśnienia, zawrzeć cel na jaki zamawiane są materiały (np. decyzji o warunkach zabudowy, do notariusza lub księgi wieczystej, itp.). Informacja ta ułatwi pracownikowi starostwa jego weryfikację i jednocześnie przyspieszy realizację.

Wnioski złożone przez geoportal wpływają bezpośrednio na stanowisko obsługi. Dopuszcza się również składanie wniosków w wykorzystaniem platformy ePUAP (z pominięciem geoportalu), jednak wpływają one wtedy na kancelarię urzędu po czym są dekretowane i przekazywane do odpowiedniego wydziału przez co czas realizacji będzie dłuższy.

Dla osób nieposiadających możliwości skorzystania z usług elektronicznych pozostaje nadal dotychczasowa, tradycyjna forma załatwiania spraw przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. W tym celu ze strony: https://powiat-mielecki.pl/wydzial-geodezji–kartografii-i-katastru/wzory-drukow można pobrać druk zamówienia, wypełnić go a następnie dostarczyć osobiście lub pocztą do urzędu, zgodnie z obecnym grafikiem działania urzędu, który jest na bieżąco aktualizowany na stronie www.powiat-mielecki.pl. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy wniosków wysłanych do Wydziału Geodezji poprzez email.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonów: 177800501, 177800519, 177800522.

Pliki do pobrania

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Spotkanie z nieletnimi w Ośrodku Kuratorskim

Wiadomości Mielec

Oficjalne wyniki PKW wyborów samorządowych 2024 w Mielcu

Wiadomości Mielec

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa