W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje Kultura i nauka

Firma Kirchhoff i Zespół Szkół Technicznych – podsumowanie klasy patronackiej 

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu podsumowano dobiegający końca projekt partnerski w zakresie kształcenia dualnego. Było to kolejne partnerskie działanie pomiędzy sektorem biznesu z mieleckiej strefy ekonomicznej i mieleckiej oświaty zawodowej.

Głównym partnerem projektu była firma Kirchhoff. Ona też ufundowała specjalne stypendia w kwocie 4000 PLN każda dla najlepszych uczniów uczestniczących w projekcie.
Stronami porozumienia były: Powiat Mielecki, Kirchhoff Automotive Mielec, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Porozumienie dotyczyło kształcenia dualnego uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik.
Firma Kirchhoff realizowała staże uczniowskie i nauczycielskie w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”, którego beneficjentem jest Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w Tarnobrzegu.

– Bardzo dobrze oceniam ten projekt i to spotkanie – powiedział Andrzej Bryła, Wicestarosta Mielecki.
Promuje ono szkołę, największą naszą szkołę powiatową, pokazuje też, jak wiele można osiągnąć właśnie takimi projektami realizowanymi w partnerstwie nauka – biznes, więc widzieliśmy tutaj te wszystkie cele. Są również wymierne korzyści w postaci doposażenia pracowni, stypendia dla uczniów, staże, tak że bardzo wysoko oceniam tego typu projekty. Uważamy że to pozwala nam kształcić właśnie kadry i przyszłe zasoby dla naszego biznesu, dla zakładów naszej strefy ekonomicznej – dodał.

Mieczysław Wilk, koordynator projektu w ZST podsumował dotychczasową współpracę szkoły i firmy Kirchhoff, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanego stażu uczniowskiego i nauczycielskiego.
– Taka współpraca przynosi realne korzyści dla szkoły, uczniów i nauczycieli. Osiągane efekty nie byłyby możliwe bez współpracy pomiędzy Powiatem Mieleckim, firmą Kirchhoff Polska oraz CKPiDN Mielec i ZST Mielec, które M. Wilk ocenił jako wzorowe.

Mimo zakończenia w sensie formalnym obecnego projektu, wszyscy jego uczestnicy (firmy, instytucje) zgodnie podkreślali konieczność kontynuowania kształcenia młodzieży w partnerstwie z zakładami pracy, by uczniowie nie tylko znali teorię ale i umieli wykonywać przyszłe zadania produkcyjne w praktyce.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa