W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Gmina Padew Narodowa podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na remont ciągu drogi wojewódzkiej

Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego p. Piotr Pilch i p. Stanisław Kruczek podpisali z Wójtem Gminy Padew Narodowa p. Robertem Plutą umowę na remont chodnika w miejscowości Padew Narodowa w km 14 + 250 – 14 + 690 drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica (lewa strona).

Szacunkowa wartość zadania wynosi 95.000 zł. Na realizację inwestycji strony zapewniły w swoich budżetach środki w kwotach odpowiadających 50% udziałów w zadaniu.

Pan Wójt podkreślił, że jest to kontynuacja realizacji chodników, których właścicielem jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i od kilku lat przy wsparciu środków Gminy Padew Narodowa jest corocznie remontowany kolejny odcinek ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości