W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Gmina Padew Narodowa z nowymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 3 sierpnia br. Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa i Skarbnik Gminy  Joanna Skopińska-Mycek podpisali z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem i członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisławem Kruczkiem umowę na dotację do budowy i renowacji dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji i drogi transportu rolnego w Padwi Narodowej. 

Otrzymane środki wiążą się z wnioskami o dofinansowanie jakie gmina złożyła w lutym 2022 r. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego wnioski zyskały akceptację.

Zakres prac przedstawiony do dofinansowania na urządzeniach wodnych obejmuje: 

– budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w obrębie sołectwa Przykop (dz. nr ew. 904/7 i sołectwa Domacyny (dz. nr ew. 105)

– budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie sołectwa Padew Narodowa(dz. ew. nr 1973)  

Na chwilę obecną przygotowywane są dokumenty, które umożliwią przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadań.   

Pan Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, któremu podlega FOGR na spotkaniu z Wójtem Gminy Padew Narodowa Robertem Plutą podkreślił, że działania inwestycyjne Gminy Padew Narodowa mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa.  

Robert Pluta – wójt gminy podkreślił, że to kolejne inwestycje w ramach małej retencji – dla przypomnienia w roku 2021 zrealizowano  rewitalizację dwóch zbiorników retencyjnych w Domacynach, co przy obecnych problemach hydrologicznych jest ważnym wyzwaniem dla Samorządów.

Jednocześnie rozpoczynamy inwestycje w drogi transportu rolnego w Padwi Narodowej.

Wójt zaznaczył dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim, gdyż otrzymane dofinansowanie jest jednym z najwyższych w województwie (prawie  jeden milion złotych). 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa