W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Gmina Padew Narodowa – zwolnienia z podatków od nieruchomości wszystkich mieszkańców

Projekty uchwał  podatkowych i zwolnieniowych na 2021 przedłożone przez Wójta Gminy Pana Roberta Plutę są przyjazne Mieszkańcom i spotkały się z pełną akceptacją  Radnych.  

 Radni na wniosek Wójta Gminy dokonali zwolnienia mieszkańców z podatku od budynków mieszkalnych.

W podatku od nieruchomości Rada Gminy dokonała obniżenia stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.

 Rada Gminy na swym posiedzeniu w dniu 12 listopada br. przyjęła także preferencyjne dla podatników stawki podatkowe. Dokonała obniżenia  stawki średniej ceny żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego w 2021r. do kwoty 49 zł./dt.  

Uchwaliła przyjazne podatnikom stawki w podatku od nieruchomości poprzez  obniżenie górnych stawek podatków  ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Obniżenie to  dotyczy mieszkańców ale i przedsiębiorców między innymi  w zakresie gruntów  i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- stawka odpowiednio od gruntu 0,82 zł/od m2 powierzchni i 17,90 zł od m2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

       Branża transportowa także nie powinna czuć  obaw, ponieważ i tu  Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych  stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, mających zastosowanie  na 2021 rok.

     Jak przystało na Gminę , gdzie jest dobre miejsce na Twój istniejący lub planowany DOM Radni Rady Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonali zwolnienia mieszkańców Gminy Padew Narodowa z podatku od budynków mieszkalnych.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentu ustanawiającego na terenie gminy „Aglomeracji Padew Narodowa”. Granice aglomeracji obejmują kilka nieruchomości położonych w gminie Tuszów Narodowy i są to posesje bezpośrednio przylegające do trzech sołectw w naszej gminie. Posesje te są podłączone do naszej sieci kanalizacyjnej i korzystają z systemu oczyszczania ścieków komunalnych Gminy Padew Narodowa.
Wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji jest ważnym aspektem dla samorządów w kwestii pozyskiwania środków finansowych na rozwój infrastruktury komunalnej, gdyż warunkiem aplikowania o środki zewnętrzne z wielu funduszy unijnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej jest wpisanie gminy do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co z kolei ściśle wiąże się z posiadaniem statusu Aglomeracji. 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa