W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
fratelli
EsteticDent Dentysta Mielec
Image default
Informacje

Gmina utworzy przedszkole

1 września w Janowcu rozpocznie działalność Samorządowe Publiczne Przedszkole z siedzibą w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej.

Jak podkreśla burmistrz Józef Rybiński powstanie przedszkola to efekt spełnienia warunków określonych w gminie.

 

 

Składają się na nie wystarczająca liczba dzieci, a także oszczędności poczynione przez szkołę, które mogą być skierowane na tego typu przedsięwzięcie. W przypadku przedszkola w Janowcu nie trzeba będzie tworzyć nowych etatów, to wynik wewnątrzszkolnych ustaleń kadry pedagogicznej.

– Ze względu na bardzo małą liczbę dzieci w nadchodzącym roku szkolnym w Janowcu nie stworzymy klasy pierwszej. To skutkowałoby zwolnieniem jednej nauczycielki.

 

Dzięki utworzeniu przedszkola zamiast redukcji etatu nastąpi jego przesunięcie. W przedszkolu oprócz pani, która prowadziła dotychczas zerówkę, będzie pracować nauczycielka, której wypadało prowadzenie klasy pierwszej – wyjaśnia Andrzej Przybyszewski, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radomyślu Wielkim.

Radni jednogłośnie podjęli decyzję o utworzeniu Samorządowego Publicznego Przedszkola w Janowcu. Będzie to jednostka organizacyjna Gminy Radomyśl Wielki, prowadzona w formie jednostki budżetowej z nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Przedszkole będzie placówką nieferyjną, funkcjonującą przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną ustalaną przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Przedszkole będzie pracowało w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.

Podczas tych pięciu bezpłatnych godzin realizowana będzie podstawa programowej wychowania przedszkolnego, określona przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Dzieci, na wniosek rodziców będą mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, których częstotliwość i formy organizacyjne uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców i są przez nich finansowane. Przedszkole na życzenie rodziców może również organizować naukę religii.

 

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Przedszkole będzie przeprowadzać rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą:

  1. a) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie;
  2. b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  3. c) dzieci z rodzin zastępczych;
  4. d) dzieci już uczęszczające do przedszkola;
  5. e) dzieci obojga pracujących rodziców;

f) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci w rodzinie).

 

przedszkola_dzieci_32529042_anatoliy_samara_996x520_1

 

 

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dostawczy renault potrącił pieszą na ul. Wolności

Wiadomości Mielec

Powiatowy Jarmark Świąteczny – zmiany w ruchu drogowym

Wiadomości Mielec

Akcja ratujmy „harcówkę”

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa