15 września 2019 (niedziela) - 12:49
Gospodarka odpadami komunalnymi [VIDEO]
Gospodarka odpadami komunalnymi [VIDEO]
Gospodarka odpadami komunalnymi [VIDEO]
Materiały video

Gospodarka odpadami komunalnymi [VIDEO]

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Agnieszka Garncarz, Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego obszernie zreferowała aktualną gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Mielec.

Jednym z punktów porządku obrad było – Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zapraszamy do oglądnięcia całego wystąpienia kierowniczki Biura Gospodarki Odpadami.

Gospodarka odpadami komunalnymi [VIDEO]
Gospodarka odpadami komunalnymi [VIDEO]
Gospodarka odpadami komunalnymi [VIDEO]

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości