W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Przestępstwa, skandale, afery

IKEA o Kronospanie: Jeśli fabryka nie spełni przepisów, zakończymy współpracę!

IKEA stanowczo reaguje na uwagi o zanieczyszczaniu środowiska. Firma ostrzega: „Jeśli którykolwiek z partnerów biznesowych IKEA nie spełni przepisów kraju, w którym prowadzi działalność lub regulacji IWAY, i nie wykaże chęci poprawy, IKEA zakończy współpracę”, zapowiadając jednocześnie audyty w zakładach Kronospanu w Mielcu i w Szczecinku.

Grupa IKEA informuje że jest świadoma uwag związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wpływem na zdrowie i innymi problemami zgłaszanymi przez mieszkańców Szczecinka i Mielca. Obawy te zostały wzięte pod uwagę, dlatego też podejmiemy odpowiednie działania, takie jak dwa zaplanowane audyty w zakładach produkcyjnych.

W oświadczeniu firmy możemy przeczytać że jeśli którykolwiek z partnerów biznesowych nie spełni przepisów kraju w którym prowadzi działalność lub regulacji IWAY, i nie wykaże chęci poprawy, IKEA zakończy współpracę. Kronospan jest jednym z producentów drewnianych komponentów, z którym IKEA prowadzi długoletnią współpracę. Kronospan zgodził się wdrożyć standardy IKEA IWAY.

Na mieleckim Kronospanie wydaje się to nie robić wrażenia. Przedstawiciele firmy nie obawiają się o wyniki audytu. Jam mówi
Marlena Bogdan-Marut, rzeczniczka Kronospanu wyjaśnia:

– Takie audyty przeprowadzane są u wielu dostawców i nie są przez nich traktowane ani jako sytuacje wyjątkowe, ani nadzwyczajne. To jedne z często stosowanych elementów polityki działania wielu firm. Kronospan zawsze działał, działa i będzie działał zgodnie z prawem i regulacjami, obowiązującymi w kraju, w którym funkcjonują jego zakłady, regularnie poddając się kontrolom uprawnionych do tego instytucji. Produkcja w zakładach prowadzona jest w ramach zrównoważonego rozwoju poprzez realizację poważnych, innowacyjnych w branży inwestycji na rzecz ochrony środowiska.

Zakłady Kronospan w Szczecinku i Mielcu wyraziły zgodę na przeprowadzenie audytów IKEA – mają one zostać zrealizowane na początku tego roku.

Zobacz też...