W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie Imprezy masowe i koncerty Materiały video

Inauguracja konkursu z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły [FOTO, VIDEO]

To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach 

Jan Paweł II ŚDM, Toronto, 2002 

Wczoraj 18 maja 2020 r. w Kościele św. Wojciecha w Trześni odbyła się inauguracja konkursu organizowanego przez Fryderyka Kapinosa Posła na Sejm RP z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

CELE KONKURSU

uczczenie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju przypomnienie przesłania kierowanego do młodych, pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II, wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie wzbudzenie aktywności młodych, poznanie się i budowanie 

dobrych relacji opartych na szacunku i miłości bliźniego promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów, zaktywizowanie pokolenia JPII, seniorów 

UCZESTNICY Konkurs ma charakter powszechny, udział może wziąć każdy. 

Grupy wiekowe: I-dzieci przedszkolne, Il- uczniowie klas I-IV, III – grupa: uczniowie klas V-VIII, IV grupa: młodzież szkół średnich, V grupa: dorośli (bez ograniczeń wiekowych) 

FORMY KONKURSU 

plastyczna (dla li ll grupy wiekowej) – Jan Paweł II oczami dziecka 

literacka (wszystkie grupy wiekowe)- list, wiersz, moje wspomnienie o św. Janie Pawle II 

multimedialna – (III, IV i V grupa wiekowa)- film, test wiedzy on-line, piosenka dla Ojca św., 

prezentacja 

FORMA PLASTYCZNA 

Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga. 

Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą. 

Święty Jan Paweł II 

Temat do wyboru

1. „Święty Jan Paweł II oczami dziecka” 2. ,,Zainteresowania Karola Wojtyły” 3. „Papież Polak w swojej Ojczyźnie” 

Uczeń wykonuje pracę na jeden z wybranych tematów dowolną techniką: malarstwo, rysunek, collage, grafika, plakat i inne. (prace bez dodatku materiałów sypkich takich jak kasza, ryż lub plastelina) 

Format: A4 i nie większy niż A3, przestrzenny – nie większy niż 30x20x 20, 

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę nazwę i adres (email), szkoły, lub prywatny (imię i nazwisko opiekuna.) 

FORMA LITERACKA 

odzwierciedlająca miłość i troskę Jana Pawła II o Ojczyznę i Rodzinę zawierająca przesłanie dla Polaków z pielgrzymek do Ojczyzny wskazująca do czego Ojciec św. zachęcał młodych jakie zadania stawiał i dalej stawia przed Polakami inne… 

MOJE WSPOMNIENIE O ŚW. JANIE PAWLE II 

ta forma w sposób szczególny skierowana jest do dorosłych, Pokolenia JPII, seniorów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, może spotkaniem z Ojcem św., z pielgrzymek lub tym jak osoba papieża, Jego nauczanie, a może twórczość literacka wpłynęła na życie, wiarę, zaangażowanie na rzecz tworzenia dobra wspólnego, a może pomogła w przebaczeniu i miłości bliźniego …. 

WIERSZ 

LIST List może być skierowany do św. Jana Pawła II i może zawierać refleksję i podziękowanie Ojcu św. lub do kolegi, koleżanki w którym zachęcisz go do naśladowania w życiu św. Jana Pawła II Nie może to być przepisany życiorys

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko 

autora, wiek, klasę nazi adres (email), szkoły, lub prywatny W przypadku dorosłych adres prywatny email (jeśli osoba posiada

numer telefonu do kontaktu 

FORMA MULTIMEDIALNA 

TEST WIEDZY ONLINE 

1. Tematyką konkursu jest życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. 2. Zakres materiału: 

a) okres wadowicki – dzieciństwo: 

• data i miejsce urodzenia, 

rodzina, parafia i służba, 

szkoła i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą; b) okres krakowski – studia i kapłaństwo: 

• studia (kierunek), związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, 

czas okupacji – praca, śmierć ojca, 

• seminarium i święcenia kapłańskie, 

praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie, 

nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska; c) okres watykański – pontyfikat: 

wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską, . inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni 

pontyfikatu, pielgrzymki Jana Pawła || – liczba, odwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane, pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia 

i spotkania, przesłanie, zamach – data, sprawca, zamiłowania i zwyczaje papieskie, rezydencje papieskie najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II, 

kontakt z młodzieżą – idea światowych Dni Młodzieży

• testament i ostatnie chwile Jana Pawła II; d) Papież maryjny: 

herb i zawołanie papieskie, 

• najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II, 

zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej; e) Orędownik Bożego Miłosierdzia: 

• Ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia, 

• Kult Bożego Miłosierdzia; f) beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II: 

• data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa – cud. 

Test wiedzy o św. Janie Pawle II on-line będzie rozwiązywany w jednym czasie przez wszystkich uczestników. 

Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie z największą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc zdecyduje najkrótszy czas rozwiązania testu. 

– szczegóły później 

FILM Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś...?” 

Okno Watykańskie z Niedzieli Palmowej i okno na ul. Franciszkańskiej w Krakowie- to dla Ojca Św. miejsca głoszenia Dobrej Nowiny i nocnych rozmów z młodymi, których szczególnie umiłował. 

Nagraj telefonem, smartfonem, lub w dowolnej dla Ciebie formie krótki film 2-5min (max. do7 min) na temat: (do wyboru, może być kilka, czas nie może przekroczyć) Co wtedy św. Jan Paweł II chciał powiedzieć światu? Co dziś powiedziałby nam Polakom? -Co Ty chciałbyś usłyszeć o Ojca Św.? O co Ty chciałbyś Go zapytać, o czym chciałbyś Mu Powiedzieć

W jakiej intencji chciałbyś, żeby się pomodlił

Nagrany filmik wyślij na adres: 

PIOSENKA „OJCU ŚWIĘTEMU ŚPIEWAJMY….” 

zaśpiewaj piosenkę dla św. Jana Pawła II nagraj i wyślij na adres: 

Możesz to uczynić z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, zespołem… 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

Prezentacja powinna zawierać: Twoje zdjęcia: z miejsc drogich św. Janowi Pawłowi Il; zdjęcia pomników lub innego upamiętnienia w Twojej Parafii, środowisku, innym miejscu; … 

wspomnienie, wywiad z osobą, która żyła w czasie pontyfikatu Ojca św. i chce podzielić sie swoimi przemyśleniami; treści nauczania, przekaz do młodych, do narodu Polskiego, do kobiet, do świata Proszę nie przesyłać prezentacji, które krążąw internecie, lub tworzyć kolejnych ze zdjęć zamieszczanych na stronach inernetowych. To nie jest celem konkursu. Maksymalnie w prezentacji mogą znaleźć się trzy takie zdjęcia, pod warunkiem, że nie one głównym elementem prezentacji.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości